Villa Oeding

Lokalisering: Berlin

Arkitektur: Dipl. Ing. Andreas Wosnik, Berlin

​​​​​​​Elprojektering och -installation: Reich & Haun, Berlin

En klenod med händelsefullt förflutet: 1894 byggdes huset, 1922/23 lät dess ägare, geheimrådet Wilhelm Oeding, bygga om det i historiserande stil. 1988 uppfördes byggnaden på delstatens lista med kulturminnesmärken; trots att den befann det sig i ett bedrövligt tillstånd, när den nuvarande ägaren förvärvade den.

Siedle Referens Villa Oeding utomhusområde med Siedle Steel dörrhögtalaranläggning utomhus

Kommunikationsanläggning ur designlinjen Siedle Steel

Efter en omfattande restaurering strålar Villa Oeding i sin gamla glans igen. Som gränssnitt mot världen utanför huset tjänar en kommunikationsanläggning ur designlinjen Siedle Steel med ytbelysning, videoövervakning och brevlåda.

Tillbaka till översikten över referenser bostadsbyggnader