Siedle Secure: Full säkerhet i vårdhemmet

Vårdhemmet Markusgården i stadsdelen Øgade i Ålborg öppnades 2021. Här betyder säkerhet mycket mer än bara regleringen av tillträdet vid huvudingången. Många invånare är dementa; passerkontrollsystemet måste säkerställa, att de inte själva kan utsätta sig för någon fara. Samtidigt måste personalens passerbehörigheter till bostads- och teknikrum, till mediciner och kassaskåp kunna styras snabbt och flexibelt. Ett fall för Siedle Secure.

markusgarden_78_600x800.jpg
markusgarden_25_450x600.jpg
markusgarden_11_600x800.jpg
markusgarden_86_600x800.jpg
markusgarden_22_600x800.jpg
markusgarden_78_600x800.jpg
markusgarden_25_450x600.jpg

Ett speciellt system för speciella uppgifter

Kraven: Markusgården är koncipierat som ett nyckellöst bostads- och vårdhem. De krävda digitala systemen för dörrkommunikation och passerkontroll ska integrativt uppfylla inriktningens speciella krav – komplexa passerbehörigheter, höga säkerhetsstandarder eller robusta funktioner. Det viktigaste är naturligtvis tryggheten och användarvänligheten för invånarna.

Siedle-konceptet: Passerkontrollsystemet Siedle Secure styr samtliga passerprocesser – från porten via dörrarna i gemenskaps- och teknikområdena ända till de privata skåplåsen inne i bostadsenheterna. I dörrstationerna till designlinjen Siedle Vario byggs alla nödvändiga funktioner in. RFID-transpondrarna utformade som en nyckelring är speciellt användarvänliga. Anslutningen till Siedle appen säkerställer att personalen kan nås permanent.

Komponenterna: Komplettsystemet Siedle Secure med samtliga controller, utvidgningar, försörjningsapparater och den kostnadsfria Siedle appen, dörrstationerna Siedle Vario med Siedle kamera 130, dörrhögtalare, anropsknappar och statusindikator – apparater från andra tillverkare som har integrerats utan problem – 73 Smart Locks, 146 lås för medicinskåp och kassaskåp och 47 RFID-läsare

Byggherrar: Vivabolig och staden Ålborg 

Arkitektur: Friis & Moltke Architects, RUM A/S

​​​​​​​Installation hela anläggningen: Erik Fals

Clevere Features perfekt anpassade

Siedle Secure Controller många användare
Alla behörigheter under kontroll

I Markusgården förvaltar Siedle Secure passerbehörigheterna för invånarna, de anhöriga och personalen vid mer än 220 dörrar. I nödfall kan de ändras inom några få minuter.

Siedle Access administration
Webbaserad användarförvaltning

Med Siedle Secure sker förvaltningen av användarna och passerprofilerna online på ett intuitivt användargränssnitt. I Markusgårdens vaktmästarkontor, som befinner sig lite längre bort.

Siedle Secure dataregistrering USB-Reader
Inga nycklar, mycket komfort

Vårdhemmets lås kan uteslutande öppnas med RFID-transpondrar. För invånarna är det bekvämt, för de anhöriga lugnande och för personalen snabbt och enkelt.

markusgarden_40_2_320.jpg
Naturligtvis tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

I dag är det standard att bygga för personer med funktionsnedsättning. Dörrstationerna monteras på en höjd, som är lika användningsvänlig för fotgängare som för personer i rullstol.

Siedle och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Siedle Vario funktionsmodul statusindikator
Se, vad som händer

I Markusgårdens dörrstationer är Siedles statusindikator integrerad. Den visar hörselskadade besökare eller invånare, vilken av dörrhögtalaranläggningens funktioner som aktuellt är aktiv.

Detaljer
Siedle app Ikon
24/7 service: Siedle appen

Om Markusgårdens huvudingång skulle vara stängd, överför Siedle appen dörranropet. Medarbetarna ser besökaren på smartphonen, kan prata med honom och låta honom komma in.

Siedle app
icon_vario_markusgarden_320.png
Praktisk och variabel: Siedle Vario

De modulärt uppbyggda dörrstationerna ur designlinjen Siedle Vario kombinerar kamera, dörrhögtalare, anropsknappar och statusindikator med läsarna för Siedle Secure.

Siedle Vario

Så uppstår säkerhet för invånare, anhöriga och personal

markusgarden_49_320.jpg
Måttsydd rörelsefrihet

Vissa av vårdhemmets invånare har svårigheter med att orientera sig eller så är de dementa. Om de inte ska lämna avdelningen eller huset, programmeras RFID-transpondrarna i för hållande till detta.

markusgarden_78_320.jpg
Sorgfälligt förvarade: Mediciner

Alla medicinskåpen i Markusgården är utrustade med ett elektroniskt lås. Endast den personal, som är autoriserade för detta, kan öppna dem.

markusgarden_25_320x320.jpg
Digitalt låst privatsfär

Detta är synnerligen användningsvänligt: Privatrummens dörrlås med integrerad RFID-läsare – så kallade Smart Locks – låses upp elektroniskt.

icon_secure_protokoll_320.png
Siedle Secure glömmer inte

När öppnade vilken transponder vilket lås? Siedle Secure protokollerar alla förloppen i systemet. Vid förlust, missbruk eller vid behov, ändrar administratören tillträdesrättigheterna.

Allt om passerkontroll med Siedle Secure

“Siedle Secure skapar en säker och funktionell omgivning för invånare och vårdpersonal.“

Ulrich Bech, projektledare Siedle Nordic A/S

Vidare referenser Bygga för personer med funktionsnedsättning