Tyska parlamentet förvaltning

Lokalisering: Berlin

Arkitektur: MARK Architekten, Berlin

I motsats till parlamentet drar dess förvaltning vare sig turister eller gäster. Den som vill komma in här, kommer för att arbeta.

Men ingångsområdet i den före detta prefabricerade betongkonstruktionen presenterar sig ändock inbjudande öppet och helt transparent.

Tyska parlamentet förvaltning, Berlin

Tyska parlamentet förvaltning, Berlin

Detta tack vare den fristående pelaren av rostfritt stål. Utan ingrepp i glasfasaden har talanordningen och anropsknappen placerats här i rätt höjd.

Tillbaka till översikten över kontors- och förvaltningsbyggnader