Sparkasse Ludwigsburg

Arkitektur: KBK Architekten, Stuttgart

Elprojektering: IBB, Stuttgart

Elinstallation: Speidel, Ludwigsburg, und Noz, Ludwigsburg

Den omfattande utbyggnaden av distriktets sparkassa bidrog samtidigt till utvecklingen och uppvärderingen av ett helt kvarter.

Helheten av redan befintliga och nya byggnader tar stor hänsyn till den omgivande bebyggelsens proportioner och strukturer, bland annat genom att dela upp byggmassan i fristående byggnader.

Kvarteret avgränsar sig tydligt utåt, inåt öppnar det sig generöst mot stora planterade gårdar.

Sparkasse Ludwigsburg

Sparkasse Ludwigsburg
Planmonterad dörrstation av rostfritt stål, lackerad i fasadens färg.

Det arkitektoniskt och urbanistiskt komplexa konceptet medförde talrika in-, genom- och övergångar, där kommunikation, övervakning, passerkontroll och kopplingsfunktioner måste integreras. Det högeffektiva systemet Siedle Multi täcker de tekniska kraven. Arkitekterna uppfyllde sina anspråk på gestaltningen genom att kombinera systemen Siedle Steel och Siedle Vario, var och ett individuellt anpassat och konfigurerat.

Sparkasse Ludwigsburg

Förutom dörrstationerna av rostfritt stål, installerades totalt 54 fristående Siedle Vario-pelare. Deras höjd, utrustning och utförandet av sockeln anpassades till de olika förhållandena. Med hjälp av lackeringen integrerades de i färg- och materialkonceptet.

Sparkasse Ludwigsburg

Ett av byggherrens och arkitektens krav var att hålla väggarna så fria som möjligt från elinstallationer; det modulära Vario-systemet uppfyllde detta krav utan problem.

Förutom kommunikations- och säkerhetstekniken placerades brytare, stickdosor och husteknikens manöverelement på pelarna.

Sparkasse Ludwigsburg

­

Tillbaka till översikten över kontors- och förvaltningsbyggnader