Pfaffenweiler

Planering: Michael Lippl, Helibau, Pfaffenweiler

​​​​​​​Byggherre: Helibau, Pfaffenweiler

I lantliga områden räknas stora garage till grundkraven på det egna huset. Byggherren Helibau vet hur man förvandlar en funktionell nödvändighet till en gestaltiskt lyckad klenod.

Siedle referens enfamiljshus i Pfaffenweiler utomhusanläggning

Hus i Pfaffenweiler

Garage, skydd och andra sidobyggnader har inte placerats hur som helst på tomten, utan har fogats in harmoniskt i byggnadskonceptet. Här bryter dessutom ett vindskydd och ett siktskydd mot de båda flyglarnas stränga linjäritet.

Tillbaka till översikten över referenser bostadsbyggnader