Max Planck-institutet

Lokalisering: Rostock

Arkitektur: Henning Larsen Tegnestue, Köpenhamn (i samarbete med byggavdelningen hos Max-Planck-sällskapet)

Husteknik: Zimmermann + Schrage Ingenieur GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Max-Planck-institutet för demografisk forskning

Klara former och kanter dominerar den markanta arkitekturen, två smala gavlar placerade förskjutet gentemot varandra bestämmer dess profil. I de båda gavlarna befinner sig vetenskapsmännens arbetsrum, mellan dem har den så kallade Panopticon placerats, en plats för möte och utbyte.

Fristående pelare av rostfritt stål

Här har gemensamma grupp- och möteslokaler placerats, gångbroar sammanbinder de båda flyglarna.

Glasfasaden understryker den öppna, luftiga karaktären. Genom två stora ingångar kommer besökarna in i receptionen på bottenplan.

Vid båda portalerna står en fristående pelare av rostfritt stål – inte mitt i vägen, utan inbjudande på ena sidan.

Pelare av rostfritt stål i ingångsområdet

Båda pelarna återspeglar arkitekturens präglande geometriska grundform, den vertikala anordningen och även färgvärlden. Bärplattorna och fronterna av rostfritt stål är lackerade i den gråsvarta fasadfärgen, gravyren har fått en vit bakgrund.

Siedles systemteknik med kodlås, brevlåda, kommunikation, belysning och dold videokamera

Installationen består av Siedles systemteknik (kodlås, brevlåda, kommunikation, belysning, dold videokamera), kompletterad med kopplings- och passersystem från andra tillverkare.

Tillbaka till översikten över kontors- och förvaltningsbyggnader