Kriscentrum Danner

Lokalisering: Köpenhamn

Arkitektur: Varmings Tegnestue, Köpenhamn

​​​​​​​Elprojektering: Strunge Jensen, Köpenhamn

Kriscentrum Danner

Kriscentret Danner i hjärtat av Köpenhamn erbjuder kvinnliga våldsoffer ett säkert uppehåll. Inom ramen av en omfattande sanering återställdes inte bara den historiska byggnadens ursprungliga struktur, utan som skydd för kvinnorna installerades även en passerkontroll med hög säkerhetsstandard. Siedle deltog redan från början i det fleråriga projektet.

Siedle inomhusstation med videodisplay
Ingångsområdet är medvetet representativt med ljus och vänlig design. Vid receptionen styr personalen strömmen av besökare med hjälp av en inomhusstation med videodisplay från Siedle. När det är stängt, vidarebefordras anropen till en annan del av huset. Kvinnohusets kvinnliga medarbetare och kunder förfogar över egna elektroniska nycklar.

Siedle dörrstationer

Vid valet av designlinjen Siedle spelade kulturminnesnämndens synpunkter en väsentlig roll. Siedle anpassade dörrstationerna individuellt till byggnadens proportioner. I samband med ombyggnadsarbetena kom även den gamla huvudingången och den lilla platsen framför den åter till sin rätt.

Infällt monterade video-dörrhögtalaranläggningar

Både vid huvudingången och sidoingången, som primärt används av kvinnorna, har infällda video-dörrhögtalaranläggningar installerats; de båda trädgårdsdörrarna är säkrade med en audio-dörrhögtalaranläggning. I en tekniskt arbetsintensiv process integrerades passerkontrollen i Siedle-modulen.

Kriscentret Danner grundades på 1870-talet av Kung Frederiks VII hustru som asyl för "fattiga kvinnor ur arbetarklassen". Sedan 1980-talet används den som kriscentrum för kvinnor. Samtidigt som de omfattande restaureringsarbetena återställdes byggnadens gamla blick- och symmetriaxlar igen. Inuti huset bildar de ett korsformat mönster med fyra dörrar: Huvud- och sidoingången samt de båda ingångarna från den skyddade trädgårdsanläggningen.

Kriscentrum Danner

Vidare referenser bo och arbeta

Lenné Eins

Lenné Eins

Lokalisering: Berlin

Arkitektur: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf

Elprojektering: Hanseatische Gesellschaft für Ingenieurwesen, Wedel

Elinstallation: Ralf Keil Mechatronik, Rostock

Mer

Antivilla

Antivilla

Lokalisering: Krampnitz vid Berlin

Arkitektur: brandlhuber+, Berlin

Planering byggnadskommunikation: Siedle

Elinstallation: Türck, Berlin

Mer

Före detta fängelse

Före detta fängelse

Lokalisering: Gernsbach

Arkitektur: Byggherren

Planering av dörrkommunikationen: Siedle/Byggherre

Elprojektering och -installation: Holger Szarvas Elektroservice, Karlsruhe

Mer

Sanerat hus i staden

Sanerat hus i staden

Lokalisering: München

Elinstallation: Comdata Elektro GmbH, München

Mer

Hohe Bleichen 10

Hohe Bleichen 10

Lokalisering: Hamburg

Arkitektur: Jacobsgaard Erkal Architekten, Hamburg

Elprojektering: Hanseatische Gesellschaft für Ingenieurwesen, Wedel

Elinstallation: Elektro Eckstein, Hamburg

Mer

Lenné Eins

Lenné Eins

Lokalisering: Berlin

Arkitektur: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf

Elprojektering: Hanseatische Gesellschaft für Ingenieurwesen, Wedel

Elinstallation: Ralf Keil Mechatronik, Rostock

Mer

Antivilla

Antivilla

Lokalisering: Krampnitz vid Berlin

Arkitektur: brandlhuber+, Berlin

Planering byggnadskommunikation: Siedle

Elinstallation: Türck, Berlin

Mer