Joseph-Pschorr-huset

Lokalisering: München

Arkitektur: Kuehn Malvezzi, Berlin

Elprojektering: Ingenieurbüro R. Wieder, Erding

Elinstallation: Claus Heinemann, Unterföhring

Joseph-Pschorr-huset är en hybrid, både när det gäller typologin och integrationeni den existerande omgivningen. Byggnadskommunikationen överensstämmer med de olika fasadkoncepten och återspeglar det beträffade materialet. Funktionselement i olika användningshöjder säkerställer att personer med funktionsnedsättning kan använda dem enkelt.

Joseph-Pschorr-huset, München

Ingångsområde Joseph-Pschorr-huset

Kontoret Kuehn Malvezzi i Berlin planerade en byggnad, vars höjder, volymer och fasader står i direkt relation till de mycket olika omgivande urbana situationerna. Så uppstod en hybrid mellan en bostads- och affärsbyggnad, en vidareutveckling av ett hus i staden med blandad användning och varuhus.

Till skillnad från förra århundradets klassiska varuhus, förenas i Joseph-Pschorr-huset tre av varandra oberoende enheter till en genomgående skyltfönsterfront. Var och en av dessa affärshus förfogar över ett eget ingångsområde, det samma gäller för lägenheterna i det övre planet, det underjordiska garaget och varumottagningen.

Siedle anläggning av massiv, brunerad mässing

Byggnadskommunikationen ur designlinjen Siedle Classic bemöter det beträffade fasadkonceptet och de olika kraven för ingångarna individuellt. För kommunikationen på utfackningsfasaden av brons och glas levererade Siedle anläggningar av massiv, brunerad mässing. De fogar in sig plant i bronselementen, en legering av CuZn37, som brunerades och polerades i en manuell process.

Den perfekta integrationen är resultatet av väl organiserade processer på ett tidigt stadium. Under flera möten på byggstället utarbetade arkitekturkontoret, företaget som byggde fasaden och de projektansvariga hos Siedle en detaljerad plan för integrationen av kommunikationsanläggningarna.

Singulär passerkontroll, som integrerar sig plant i fasaden

Måttsydd kommunikation: Videokameror och anropsknappar behövs inte vid alla ingångarna. Här inskränker sig kommunikationen till en enda passerkontroll, som fogar in sig plant i fasaden.

Passerkontroll ur designlinjen Siedle Classic

Reducerad: Passerkontroll ur designlinjen Siedle Classic.

Siedle anläggningar av massivt aluminium

För fasaden av armerad betong, där ingångarna till varumottagningen och lägenheterna befinner sig, tillverkade Siedle anläggningar av massivt aluminium. En anodisering i naturfärg (EV1) skyddar lättmetallen mot korrosion och ger den ett sidenaktigt, växlande skimmer.

Dörrhögtalare och anropsdisplay i två olika användningshöjder

Där det behövs, har kommunikationsanläggningarna installerats med tanke på att de ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning, med en kombination av dörrhögtalare och anropsdisplay i två olika användningshöjder. Med hjälp av anropsdisplayen kan man välja den önskade deltagaren ur en deltagarlista och ta kontakt med honom genom att trycka på en knapp. Därunder har passerkontrollen placerats så, att den kan användas både av en stående och en sittande person.

Kommunikationsanläggning av borstat, rostfritt stål

Med videokamera, anropsdisplay och passerkontroll: Ingången till det underjordiska garaget har utrustats med en kommunikationsanläggning av borstat, rostfritt stål.

Kommunikationsanläggningar vid ingångsområdet

Metallplåten vid ingången till det underjordiska garaget återspeglar den oregelbundet veckade bronsfasaden. Byggnadskommunikationen fogar in sig estetiskt perfekt.

Ingång tillgänglig för personer med funktionsnedsättning: Till och med kommunikationsanläggningarna i ingångsområdet till lägenheterna kan användas av personer med funktionsnedsättning, med funktionselement monterade i olika höjder.

Genomgående gestaltning ända in i byggnaden: Siedle utrustade även ingångarna till lägenheterna i det övre planet med anläggningar ur designlinjen Siedle Classic, men här med en yta av massivt, borstat, rostfritt stål. De integrerar en videokamera, dörrhögtalaren och en anropsknapp till var och en av lägenheterna.

Joseph-Pschorr-huset, München

Ingång tillgänglig för personer med funktionsnedsättning: Till och med kommunikationsanläggningarna i ingångsområdet till lägenheterna kan användas av personer med funktionsnedsättning, med funktionselement monterade i olika höjder.

Joseph-Pschorr-huset, München

Genomgående gestaltning ända in i byggnaden: Siedle utrustade även ingångarna till lägenheterna i det övre planet med anläggningar ur designlinjen Siedle Classic, men här med en yta av massivt, borstat, rostfritt stål. De integrerar en videokamera, dörrhögtalaren och en anropsknapp till var och en av lägenheterna.

Tillbaka till översikten över kontors- och förvaltningsbyggnader