En tillflyktsort

Lokalisering: Sydtyskland

Arkitektur: Karin Kaiser, Gaggenau

​​​​​​​Elprojektering: Klaus Strobel, Gaggenau

Installation dörrkommunikation: Siedle

Systemintegration: KWD, Karlsruhe

Tillflyktsort: Ett företagspar har i sann mening skapat sig ett hem. Med det nödvändiga avståndet till en krävande vardag och med mycket plats för konsten, som de omger sig med.

Siedle referens Siedle video Touch inomhusområde en tillflyktsort

Tekniken får en klart definierad uppgift: Effektiva funktioner, som syns så lite som möjligt. Desto viktigare är undantagen från denna regel. Där teknologin syns, har den undergått den genomgående önskan om stil och gestaltning.

I farstun förvandlas videopanelen till gestaltningselement. Med sin vitlackerade yta passar den underbart till arkitekturens reducerade estetik och klara linjer.

En tillflyktsort
En tillflyktsort
En tillflyktsort
En tillflyktsort
En tillflyktsort

Byggnadskommunikation från Siedle

Både inomhus och utomhus är byggnadskommunikationens komponenter noggrant utvalda för att komplettera arkitekturen och inredningen, som återspeglar de omgivande materialen.

Vid den stora grinden och vid huvudingången överensstämmer den brunerade mässingen med pelarens och fasadens natursten.

Planmonterad panel

Vid ingångsdörren är anläggningen en del av en lång, planmonterad panel. Den verkar först diskret, med vid nästa ögonkast sätter den en desto verkningsfullare accent, som genom harmonin mellan materialet och bronsreliefen väcker extra intresse.

Dörrstation skyddad under tak

Vid båda ställena där den används förnimmer man den brunerade mässingens livliga karaktär, som förändrar sig med tidens gång. När bilden togs, var anläggningarna i funktion sedan flera år. De utvecklar en naturlig patina. Där materialet är utsatt för väderleken, uppstod en ganska homogen mörkare färg. Men vid dörrstationen, som skyddas av ett tak, visar spåren skillnaden i användningens intensitet.

Intelligent passerkontroll ur designlinjen Siedle Vario

Differentiering varefter betydelse, utan att göra avkall på estetiken: Vid den stora grinden och vid huvudingången gör sig tröskelns anläggningar från Steel Manufaktur gällande. Vid sidoingången och vid insidan av grinden används Siedle Vario.

En tillflyktsort

Som reminiscens från den tidigare bebyggelsen bibehölls delar av sandstensmuren och integrerades i begränsningen.

Konsekvens med högt nyttovärde: Alla ingångarna är anknutna till varandra och utrustade med elektroniska eller biometriska passerkontroller. Så kan alla ingångarna öppnas på samma sätt, passerbehörigheterna förvaltas centralt och fingret blir bara inläst en gång.

Biometrisk passerkontroll i trädgårdshuset, som befinner sig 100 meter längre bort

Till och med trädgårdshuset som befinner sig 100 meter längre bort är inbundet. Det är mycket praktiskt för familjen som bor i huset och inte alltid måste ta med sig nyckeln – och för trädgårdsmästaren, som tack vare sin passerbehörighet kan komma in genom grinden, men inte i huvudbyggnaden.

Siedle Vario med mörkgrå glimmerlackering
Siedle Vario med mörkgrå glimmerlackering (DB 703)

Passerkontrollen satsar genomgående på kodlås och fingeravtrycksläsare. Båda kan integreras i samtliga designlinjer från Siedle.

En tillflyktsort

Inte bara detaljerna, utan även hela huset, präglas av samspelet mellan varma, naturliga material och en klar, modern linje.

Tillbaka till översikten över referenser bostadsbyggnader