Bo och arbeta med Siedle

Livskvalitet och vardagsarbete – Siedle förenar båda världarna med intelligent systemteknik som centralt och tillförlitligt styr dörrkommunikation, telefoni och fastighetsautomation.

Siedle referens Villa Oeding
Villa Oeding, vitalisering

En klenod med händelsefullt förflutet: 1894 byggdes huset, 1922/23 lät dess ägare, geheimerådet Wilhelm Oeding, bygga om det i historiserande stil. 1988 infördes byggnaden på delstatens lista med kulturminnesmärken; trots den befann det sig i ett bedrövligt tillstånd, när den nuvarande ägaren förvärvade den.

Till referensen
Lenné Eins
Lenné Eins

Det tio våningar höga kontors- och bostadstornet ansluter direkt till Beisheim-centret, men med sin fjälliknande inklädnad av fasaden förkroppsligar den en helt annan stil – en stil som väcker uppseende.

Till referensen