Bostadshus

I bostadsbyggnaderna uppfyller byggnadskommunikationen en central roll: Den skyddar invånarnas privatsfär och ger dem säkerhet. Och ofta även mer komfort: Med videoövervakning och mobila användningar.

Siedle i bostadsanläggningar

Siedle i bostadsanläggningar

Invånare, gäster, husförvaltare, hantverkare, i bostadsanläggningar har många människor tillträde – vid olika tider och till olika områden: Siedles passerkontroll styr passerbehörigheterna till byggnaderna, hissarna, våningsplanen och lägenheterna, till underjordiska garage och gemensamma områden eller till och med till gästlägenheter. För valfritt antal deltagare.

Referenser bostadsanläggningar
Siedle referens Antivilla

Bo och arbeta med Siedle

Drömmen om boendekvalitet å ena sidan, nödvändigheten att arbeta å andra sidan: Siedle förbinder båda världarna med intelligent systemteknik, som styr dörrkommunikationen, telefonin och byggnadsautomationen centralt och pålitligt.

Referenser bo och arbeta

Siedle i enfamiljshus

I det egna hemmet har säkerhet och komfort högsta prioritet. Funktionerna Ringa, Tala, Öppna dörren spelar den viktigaste rollen – vid ingångarna eller till exempel vid garageporten. I dag är video nästan standard, mobil dörrkommunikation kan omsättas snabbt och enkelt. Ett passerkontrollsystem gör tillträdet utan nyckel möjligt. Dessutom infogar sig designen på Siedles produkter utan problem i alla konstruktiva omgivningar.

Referenser enfamiljshus