Statusindikator

Ett måste för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning: Statusindikatorn. Med den erhåller även hörselskadade personer klara returinformationer från kommunikationsanläggningen.

;

Översikt över statusindikatorn från Siedle

Siedle Vario med statusindikator tillgänglighet

Konstruktiva och funktionella hinder

Vid byggandet för personer med funktionsnedsättning handlar det inte bara om rullstolsramper eller breda dörrar. Så måste till exempel även hörselskadade personer besegra funktionella hinder i byggnader. Därför måste en optisk signal och en kännbar vibration signalera frigivningen av en dörr, som ska öppnas manuellt.

Siedle Classic med statusindikator tillgänglighet

Enkel integration

Siedles statusindikator finns för installationssystemen In-Home-buss och Access. Den kan integreras i designlinjerna Siedle Vario, Classic och Steel.

Se bilder på typanläggningar i konfiguratorn
Siedle Vario fristående med statusindikator tillgänglighet

Normer

Statusindikatorn uppfyller kraven i de aktuellt relevanta handikapp- och jämställdhetslagarna samt normerna för att "bygga för personer med funktionsnedsättning", vilka beträffar den visuella signaleringen vid dörren.

Funktionssätt

Statusindikatorn överensstämmer med "principen två sinnen". Den signalerar både optiskt och akustiskt den funktion, som aktuellt är aktiv. Så erhåller även döva eller hörselskadade personer klara returinformationer från kommunikationsanläggningen.

Siedle statusindikator tillgänglighet Ringa

Ringknappen trycktes in, det ringer: Statusindikatorn bekräftar dörranropet genom en optisk signal.

Siedle statusindikator tillgänglighet Tala

Symbolen Mun signalerar: Nu kan samtalet börja

Siedle statusindikator tillgänglighet Öppna

Dörröppnaren aktiveras: Dörren kan öppnas.

Siedle statusindikator tillgänglighet Frånvarande

Den fjärde symbolen signalerar: För närvarande kan ingen förbindelse etableras.

Normerad pålitlighet

Normerna definierar de tekniska förutsättningar som måste uppfyllas, för att konstruktiva anläggningar ska kunna gälla som tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De kräver att dörröppnare och porttelefoner integreras i gestaltningen för personer med funktionsnedsättning. För närvarande uppfyller statusindikatorn följande normer:

  • DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ (DE)

  • ÖNORM B 1600:2012 „Barrierefreies Bauen“ (AT), montering av statusindikatorn på en höjd på 85 till 100 cm

  • SIA-norm 500 „Hindernisfreie Bauten“ (CH), montering av statusindikatorn på en höjd på maximalt 160 cm

  • Handikapplagar i Frankrike, montering av statusindikatorn på en höjd på 90 till 130 cm

Möjligheten att placera funktionsmodulerna individuellt uppfyller dessutom de olika kraven angående monteringshöjden.

Siedle Vario med statusindikator tillgänglighet

Referens: Hotellprojektet Includio

Siedle Vario med statusindikator tillgänglighet
Inklusionshotell i Regensburg

Hotellet Includio kommer att bli Regensburgs första inklusionshotell. Siedle understöder Johanniternas projekt med tillgänglig dörrkommunikation. När det är färdigställt, kommer många tekniska hjälpmedel att understöda tillgängligheten. Vid ingångarna är kommunikationsanläggningarna med Siedles statusindikator en viktig del av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Siedle statusindikator tillgänglighet
Tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

Statusindikatorn kvitterar dörranropet genom en optisk signal. Så kan hörselskadade personer vara säkra på, att de verkligen har ringt på. Så snart som samtalspartnern tar emot samtalet, signalerar en annan symbol: Nu kan samtalet börja. En tredje symbol visar att dörröppnaren aktiveras, en fjärde, när det inte kan etableras någon förbindelse.

Siedle tillgänglighet Hotel Includio Regensburg
Enhetlig inklusion

Includio kommer att föra samman människor med och utan handikapp, både som gäster och anställda. Alla rum gestaltas för personer med funktionsnedsättning och vara lämpade för människor med syn- och hörselnedsättning; många arbetsplatser kommer att stå till förfogande för personer med handikapp. Visualiseringen visar, hur hotellet kommer att se ut, när det är färdigställt 2021.

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor