Tillgänglighet

IInförandet av nya normer och den demografiska utvecklingen gör att byggandet för personer med funktionsnedsättning blir till standard inom många områden. Samtidigt ökar behovet av mer komfort och säkerhet. Siedle förbinder bägge: Med produkter, som utan problem kan användas av nästan alla människor. Och med speciell teknik för speciella krav på dörrhögtalaranläggningar.

;

Tillgänglighet från Siedle i praktiken

Siedle referens Joseph-Pschorr-huset

Joseph-Pschorr-huset

Joseph-Pschorr-huset är en hybrid, både när det gäller dess typologi och dess integration i den existerande omgivningen. Byggnadskommunikationen överensstämmer med de olika fasadkoncepten och återspeglar det beträffade materialet. Funktionselement i olika användningshöjder säkerställer att personer med funktionsnedsättning enkelt kan använda dörrhögtalaranläggningen.

Siedle referens Oslos opera

Oslos opera

För operan i Oslo lät sig arkitektkontoret Snøhetta inspireras av ett isberg. Genom sin placering direkt vid hamnen, tycks den precis ha dykt upp ur Oslofjordens kalla, klara vatten. Den fint nyanserade materialiteten på Siedles dörrhögtalaranläggning understryker kulturbyggnadens estetik och excentricitet.

Kommunikationspelare ur designlinjen Siedle Steel, med videokamera, dörrhögtalare, digitalt kodlås, anropsknapp och en annan anropsknapp för rullstolsbundna personer i lämplig monteringshöjd.

Siedle referens Verband kommunaler Unternehmen

Verband kommunaler Unternehmen

Ingångarna till huvudkontoret för Verband Kommunaler Unternehmen är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Byggnadskommunikationen från Siedle underlättat tillträdet. De uppfyller de aktuella kraven i DIN 18040 "Bygga för personer med funktionsnedsättning".

Siedle referens Joseph-Pschorr-huset

Joseph-Pschorr-huset

Joseph-Pschorr-huset är en hybrid, både när det gäller dess typologi och dess integration i den existerande omgivningen. Byggnadskommunikationen överensstämmer med de olika fasadkoncepten och återspeglar det beträffade materialet. Funktionselement i olika användningshöjder säkerställer att personer med funktionsnedsättning enkelt kan använda dörrhögtalaranläggningen.

Siedle referens Oslos opera

Oslos opera

För operan i Oslo lät sig arkitektkontoret Snøhetta inspireras av ett isberg. Genom sin placering direkt vid hamnen, tycks den precis ha dykt upp ur Oslofjordens kalla, klara vatten. Den fint nyanserade materialiteten på Siedles dörrhögtalaranläggning understryker kulturbyggnadens estetik och excentricitet.

Kommunikationspelare ur designlinjen Siedle Steel, med videokamera, dörrhögtalare, digitalt kodlås, anropsknapp och en annan anropsknapp för rullstolsbundna personer i lämplig monteringshöjd.

Översikt över tillgängligheten från Siedle

Siedle högtalare Plus tillgänglighet

Dörrhögtalaren Plus

Bättre förståelse vid ingången – i omgivningar med hög bullernivå eller för hörselskadade: Siedle dörrhögtalaren Plus övertygar med sin optimerade elektronik och med fantastisk hör- och röstkvalitet, även under svåra förhållanden – i dörrhögtalaranläggningar ur designlinjerna Vario, Classic och Steel eller för installation i efterhand.

Till produktdatan
Siedle statusindikator tillgänglighet

Statusindikator

Statusindikatorn är ett måste för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Med den erhåller personer med nedsatt hör- och synförmåga klara returinformationer om det, som precis händer vid dörrhögtalaranläggningen. Statusindikatorn uppfyller de relevanta handikapp- och jämställdhetslagarna samt – beträffande den krävda principen om två sinnen vid dörren– DIN 18040 för "Bygga för personer med funktionsnedsättning".

Mer information om statusindikatorn
Siedle hörapparatskompatibilitet tillgänglighet

Kompatibel med hörapparater

Utmärkt röstkvalitet även med hörapparat: Med hjälp av en induktionsspole kan den kompatibla hörluren, som uppfyller den europeiska normen ETS 300 381, förbindas med hörapparater. Därför byts den enkelt mot originalhörluren. Detta är möjligt för alla svarsapparaterna i Siedles aktuella design.

Till produktdatan
Induktiv anslutning

Induktiv anslutning

För människor som använder en hörapparat, är den så kallade induktiva anslutningen, som används i till exempel museer, till stor hjälp: Via induktionsslingor i golvet eller i väggen leds porttelefonens signal direkt till besökarens hörapparat.

Siedle Steel stora knappar

Stora anropsknappar

För blinda och personer med mycket nedsatt synförmåga erbjuder Siedle en stor anropsknapp, som kan förses med avkännbar påskrift – till exempel med skrift i braille eller graverade siffror. Påskrifter, logotyper eller andra tecken kan göras så stora, att det gör lättare för alla att hitta den riktiga knappen.

Till produktdatan
Planerar du en byggnad tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Våra projektansvariga ger dig gärna råd.
Service för arkitekter
Dörrhögtalaren Plus
Kompatibel med hörapparater
Statusindikator
Flexibilitet

Varför är Siedle dörrhögtalaren Plus så praktisk?

Siedle röstkvalitet
Hör- och röstkvalitet

Audio-förstärkaren ökar ljudstyrkan med 7 till 8 dB, vilket motsvarar fördubblingen av ljudtrycket gentemot den övergenomsnittligt goda Siedle-standarden. Rösten behåller sin naturliga klang och verkar klar och närvarande. Störande bakgrundsbrus filtreras effektivt bort.

Till produktdatan
Siedle system In-Home och Access
För In-Home-buss och Access

Dörrhögtalaren Plus utökar paletten med de serietillverkade Siedle-systemprodukterna och finns för systemen In-Home-buss och Siedle Access – och naturligtvis för alla tre designlinjerna Vario, Classic och Steel.

Till produktdatan
Siedle enkel idrifttagning
Enkel installation

Liksom de andra Siedle-systemprodukterna kan dörrhögtalaren installeras lika enkelt som vanligt. Det är även möjligt, att bygga om bestående dörrhögtalaranläggningar i efterhand.

Till produktdatan
Siedle statusindikator tillgänglighet
Även med statusindikator

Dörrhögtalaren Plus kan kombineras med Siedle-statusindikatorn. I enlighet med DIN 18040 signalerar den optiskt och akustiskt den funktion, som aktuellt är aktiv på dörrhögtalaranläggningen.

Till statusindikatorn

Vad kännetecknar den hörapparatskompatibla hörluren

Siedle röstkvalitet
Hög röstkvalitet

Utmärkt röstkvalitet även med hörapparat: Med hjälp av en induktionsspole kan den kompatibla hörluren förbindas med hörapparater. Personen med hörapparat hör besökaren direkt via sin hörapparat.

Siedle enkel idrifttagning
Enkel att installera i efterhand

Tekniken kan installeras i efterhand på alla aktuella svarsapparater. Originalhörluren byts enkelt ut mot den kompatibla hörluren.

Siedle europeisk norm
Överensstämmer med normerna

Den hörapparatskompatibla hörluren uppfyller den europeiska normen ETS 300 381. Den kan erhållas som tillbehör i Vit.

Siedle hörapparatskompatibilitet tillgänglighet

Till produktdatan

Övervinna fysiska barriärer och funktionella hinder

Siedle statusindikator tillgänglighet

Ett måste för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning: Statusindikatorn . Med den erhåller även hörselskadade personer klara returinformationer från dörrhögtalaranläggningen.

Vid byggandet för personer med funktionsnedsättning handlar det inte bara om åtgärder som rullstolsramper eller breda dörrar. Byggnaderna måste också överbrygga funktionella hinder, till exempel för hörselskadade personer. För Tyskland är dessa krav exemplariskt formulerade i DIN 18040: "Vid porttelefoner ska samtalspartnerns beredskap att lyssna visas optiskt. Vid manuellt aktiverade dörrar med elektrisk upplåsning av dörrhandtaget (vanligtvis kallad dörrsummer) ska frigivandet signaleras optiskt eller med märkbara vibrationer."

Statusindikatorn uppfyller alla dessa krav:

Mer om statusindikatorn

Siedle-systemen utvecklas inte speciellt för byggnader, som ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men de bygger på principer, som predestinerar dem för att användas för att öka tillgängligheten. En av dem är systemens enorma flexibilitet: Tack vare dem är nästan allt möjligt, både utomhus och inomhus. För nästa varje dörrhögtalaranläggning. För nästan varje konstruktiva omgivning. Och för nästan varje funktionellt krav.

Siedle variabilitet utomhus
Variabilitet utomhus

Med Siedle-systemen är möjligheterna nästan oändliga, tack vare modulariten och anpassningsförmågan att uppfylla kundernas önskemål. Det spelar ingen roll om utanpåliggande eller infälld, med passerkontroll, brevlåda eller kamera, mycket är möjligt.

Siedle variabilitet inomhus
Variabilitet inomhus

Enorm flexibilitet även inomhus: Vägg- eller bordsapparater, med knappar eller pekskärm, mobila apparater och Siedle appen samt gränssnitt till telefonanläggningen och PC:n – kan placeras flexibelt varefter önskan och krav.

Siedle flexibla monteringshöjder
Individuella monteringshöjder

Högsta flexibilitet vid monteringen av funktionerna: Funktionerna kan placeras på olika vis varefter behov. De möjliggör olika monteringshöjder, för barn och personer i rullstol eller för lastbilschauffören, som kan använda dörrhögtalaranläggningen sittande i sin förarhytt.

Siedle planeringsfrihet tillgänglighet
Planeringsfrihet

Den flexibla placeringen av brevlådan utomhus möjliggör ett stort antal individuella placeringar, utan att någon störs av brevlådan. För personer i rullstol kan det bland annat vara viktigt, att kunna köra in under brevlådeanläggningen.

Siedle kameror täckningsvinkel
Flexibel täckningsvinkel

Ju större område kameran täcker, desto mer flexibelt kan den placeras. Detta underlättar planeringen för personer med funktionsnedsättning, eftersom den större blickvinkeln även registrerar personer i rullstol och små barn.

För tillgänglighet och intuitiv användning: Universal Design

Tillgänglighet betyder även: Alla människor ska kunna använda tekniken intuitivt. Den amerikanske arkitekten Ronald L. Mace, själv insjuknad i polio, präglade därför begreppet Universal Design. Han formulerade fem principer för en allmänt tillgänglig miljö. Siedle uppfyller alla.

Siedle Universal Design
Undvika komplexitet

Första principen: Undvika onödig komplexitet. Siedles videopaneler har bara några få mekaniska knappar. Entydiga symboler kännetecknar de viktiga funktionerna. Videopanelen kan användas intuitivt, som alla Siedle-produkter.

Siedle Universal Design
Ta hänsyn till förväntningar

Andra principen: Ta konsekvent hänsyn till användarnas förväntningar och deras intuition. Tydliga kontraster leder handen till de rätta manöverelementen. De har lärts in och kan därför användas intuitivt: Med hörluren tas samtalet emot, med nyckeln öppnas dörren.

Siedle Universal Design
Understöda ett brett spektrum

Tredje principen: Understöda ett brett spektrum av läs- och talförmågor. För synskadade personer erbjuder Siedle en stor knapp med brailleskrift. För hörselskadade personer signalerar statusindikatorn den aktiva statusen. Den induktiva anslutningen förstärker signalen för hörapparater.

Siedle Universal Design
Känneteckning varefter hur viktigt det är

Fjärde principen: Känneteckna informationen varefter hur viktig den är. Knapparna för de viktigaste funktionerna, Tala och Öppna dörren, framhävs tack vare sin storlek och/eller färg. Detta undviker oavsiktliga felanvändningar.

Siedle Universal Design
Klara uppmaningar och returinformationer

Statusindikatorns bakgrundsbelysta symboler visar de hörselskadade personerna, att det har ringt inomhus, att en samtalsförbindelse etablerades och att dörröppnaren aktiverades.

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor