Quick guide: Idrifttagning Secure Controller

För idrifttagningen av Siedles passersystem behövs inga expertkunskaper. Denna korta bruksanvisning visar, hur grundinställningarna utförs och hur användarna och identifikationsmedlen skapas.

Och så går det till

Secure_Controller_Voraussetzung_320x320.gif

Förutsättning

Secure_Controller_Schritt01_320x320.png

Leta rätt på IP-adressen

Secure_Controller_Schritt02_320x320.gif

Ropa upp IP-adressen i bläddraren

Siedle_Secure_Controller_Schritt02_320x320.webp

Logga in och mata in ett nytt lösenord

Secure_Controller_Schritt04_320x320.gif

Starta Wizard

Secure_Controller_Schritt05_320x320.gif

Konfiguration av buss-protokollet

Secure_Controller_Schritt06_320x320.webp

Konfiguration av åtkomstpunkterna

Secure_Controller_Schritt07_320x320.webp

Konfiguration av läs- och inmatningsenheterna

USB-Reader_SE_1220_MNP_ReadID_One_320.webp

Alternativt

Secure_Controller_Schritt08_320x320.gif

Skapa en ny användare

Secure_Controller_Schritt09_320x320.webp

Konfigurera identifikationer

Secure_Controller_Schritt10_320x320.gif

Tilldela passerbehörighet

Secure_Controller_Schritt11_320x320.webp

Funktionsverifikation

Secure_Controller_Schritt12_320x320.webp

Säkra konfigurationen