Av gammal Vario blir ny Vario

Användningen under tiotals år under ogynnsamma förhållanden har satt vissa dörrhögtalaranläggningar ur modellserien Vario 511 på hårt prov. Med en slug adapter är det utan problem möjligt att ersätta den mot efterföljarmodellen, det infällda höljet blir kvar i väggen. För horisontala och vertikala placeringar liksom för anläggningar med brevlåda.

;

Översikt över gammal Vario blir ny Vario

Siedle Vario

Fler funktioner för äldre Vario-anläggningar

Även efter en lång tid – typiskt Siedle – fyller audio- och videodörrhögtalaranläggningar ur serien Siedle Vario 511 fortfarande sin uppgift. Nya teknologier, till exempel en fingeravtrycksläsare, anslutningen till telefonnätet eller Internet, kan helt oproblematiskt integreras med hjälp av en adapterplatta. Den placeras på det gamla höljet, så att det är möjligt att använda det aktuella Vario-programmets monteringsramar och funktionsmoduler.

Till söka återförsäljare
Siedle Vario Modernisering

Efterföljaren: Vario 611

Monterade på adaptern, ser modulerna i den aktuella serien 611 i ny design helt fantastiska ut. Det inputsade höljet används fortfarande; beroende på det önskade funktionsomfånget kompletteras ledningarna och andra komponenter. Så håller sig kostnaderna för moderniseringen av dörrhögtalaranläggningen inom gränser. Elspecialisten på plats informerar kompetent.

Till söka återförsäljare
Siedle Vario Modernisering

Utbyte av Vario-brevlådor med tömning från framsidan

När brevlådorna har byggts in i väggen, kan ett utbyte orsaka speciellt mycket besvär. Öppningen i muren måste ändras, det gamla höljet tas bort och ett nytt sättas i. Men inte när en brevlådeanläggning ur serien Siedle Vario 511 byts ut mot efterföljaren Vario 611. En speciell profilram integrerar det nya systemets brevlåda och funktionsmoduler; det redan befintliga infällda höljet används även i fortsättningen. Om detta även gäller för de gamla ledningarna och resten av komponenterna, beror på installationssystemet och det önskade funktionsomfånget. Elspecialisten på plats informerar kompetent.

Till söka återförsäljare
Siedle Vario Modernisering

Utbyte av de genomgående Vario-brevlådorna

Vid denna inbyggnadsvariant går brevlådan genom hela väggen. Även här erbjuder Siedle ombyggnadssatser för det aktuella systemet Vario 611. De placeras på det befintliga höljet, murar- och stämarbeten bortfaller. Till och med ramens monteringshöjd ökar inte. Den speciella profilramen integrerar det nya systemets brevlåda och funktionsmoduler. Det inputsade höljet kan fortfarande användas. Om detta även gäller för de gamla ledningarna och resten av komponenterna, beror på installationssystemet och det önskade funktionsomfånget. Elspecialisten på plats informerar kompetent.

Till söka återförsäljare
Siedle Vario ombyggnadsskydd

Bygga om utan problem

Överallt där gamla apparater har lämnat spår efter sig, till exempel färgränder, hål eller en för stor infälld dosa, täcker Siedles ombyggnadsskydd väggavsnittet exakt. Puts- eller målararbeten är inte nödvändiga; installationen går snabbt och är hur enkel som helst.

Till Vario ombyggnadsskydden
Intresserad av moderniseringen av Siedle Vario? Alla kontaktpersoner med ett ögonkast:
Kontakt

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor