;

Anslutning till IP-världen. Smart. Säker.

Siedle Hosting Germany

Garanterat datasäkert

Vi inte bara tillverkar i Tyskland, utan vi lokaliserar även våra data här. På vår server. För högsta säkerhet.

Siedle Smart Gateway för hemma

Det första steget för hemmet

Vår Smart Gateway är perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus: Den förbinder dörrkommunikationen med Siedle appen och med IP-nätverket i huset. Så kan dörrkommunikationen integreras i byggnadsautomationen.

App_Schalten_Garagentor_800x600.jpg

Smart Home med Siedle appen

Med en Smart Gateway förvandlas Siedle appen till kopplingscentralen för mindre Smart-Home-användningar. Till exempel öppna garageporten, rulla in markisen eller koppla in larmanläggningen.

Siedle Smart Gateway för stora byggnader

IP-anslutning för större byggnader

Smart Gateway Professionell är det riktiga valet för större kommersiella byggnader och industribyggnader samt för byggnader med blandad användning.

Siedle Hosting Germany

Garanterat datasäkert

Vi inte bara tillverkar i Tyskland, utan vi lokaliserar även våra data här. På vår server. För högsta säkerhet.

Siedle Smart Gateway för hemma

Det första steget för hemmet

Vår Smart Gateway är perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus: Den förbinder dörrkommunikationen med Siedle appen och med IP-nätverket i huset. Så kan dörrkommunikationen integreras i byggnadsautomationen.

Översikt över våra Smart Gateway

Siedle Smart Gateway 150 med upp till 10 deltagare

Smart Gateway

Med upp till tio IP-deltagare lämpar sig Smart Gateway perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller vissa kontor. I leveransomfånget ingår redan fem användarlicenser. Smart Gateway förbinder dörranropet från In-Home systemet med Siedle appen och Siedle Axiom eller, licensberoende, med programvaran Client på PC:n eller med en telefonanläggning.

Till produktdatan
Siedle Smart Gateway 650 med upp till 50 deltagare

Smart Gateway Professional

Funktionerna till Smart Gateway Professional med upp till 50 IP-deltagare är anpassade till kraven i större projekt: Byggnader med blandad användning samt kommersiella byggnader och industribyggnader. Förutom förbindelsen med Siedle appen eller Siedle Axiom blir det möjligt att realisera en förbindelse till en PC via buss-programmet Svarsapparat (virtuell svarsapparat) samt videosplitter eller en förbindelse till en telefonanläggning.

Till produktdatan
Siedle app

Inklusive: Siedle appen

Med Siedle appen för iOS eller Android blir dörranropet mobilt. Smartphone eller iPad blir till inomhusstationer – med alla funktioner som är nödvändiga för en dörrhögtalaranläggning. Användarna kan alltid använda dörrkommunikationen, det spelar ingen roll var de befinner sig i denna värld – en mobilkommunikationsförbindelse räcker.

Dataöverföringen mellan Smart Gateway, Siedle appen och Siedle servern som befinner sig i Tyskland sker kodat. En Smart Gateway omfattar gratislicenser, fler kan licenseras extra.

Till Siedle-appen
Siedle Smart Gateway mobil dörrkommunikation

Installera mobil dörrkommunikation i efterhand

Båda versionerna av Smart Gateway kan utan problem integreras i redan bestående In-Home-anläggningar. Så utvidgar de installationen med mobil dörrkommunikation och extra funktioner. Förutsättningen för att kunna använda den mobila dörrkommunikationen med video, är att det finns en In-Home-anläggning med videofunktion.

Siedle virtuell svarsapparat

Virtuell svarsapparat

Med den virtuella svarsapparaten (buss-program Svarsapparat) blir dörrstationen en del av IP-nätverket. Anrops-, tal- och videosignalerna från dörren överförs till IP-nätverket av Smart Gateway och tas emot av ett Client-program. PC:n tar över samtliga uppgifter som ett inomhuskommunikationsställe, inklusive videobild, dörröppnare, kopplingsfunktioner och statusmeddelanden.

smart_gateway_800x600.jpg

Säker, funktionell och aktuell

Regelbundna uppdateringar av den fasta programvaran utan extra kostnad sörjer för att våra Smart Gateway är permanent säkra och fungerar optimalt. Uppdateringarna visas på Smart Gateways användaryta (från version 2). De kan även installeras direkt – utan nedladdning – från Siedles uppdateringsserver. På nya Siedle Smart Gateway är den aktuella fasta programvaran redan installerad.

Detaljer om den aktuella fasta programvaran
Säker: Hosted in Germany

Säker: Hosted in Germany.

Med lokaliseringen i Tyskland utgör Siedle-servern vår investering i framtiden och samtidigt hjärtat i vårt intelligenta system Siedle IQ. Förbindelserna i detta system är kodade. Så är inte minst den mobila dörrkommunikationen säker på alla vägarna.

Scanna QR-koden, klart!

Med Smart Gateway 2.0 installeras Siedle appen lekande lätt. Det behövs inga komplicerade och säkerhetskritiska nätverkskonfigurationer. Vår video visar, hur enkelt det är att ta Siedle appen i drift med Smart Gateway.

Översikt över fördelarna
Funktioner Smart Gateway
Funktioner Smart Gateway Professional

Siedle Smart Gateway: Översikt över fördelarna

Våra Siedle Smart Gateway är gränssnitten mellan In-Home-bussen, IP-nätverken, Internet och den mobila dörrkommunikationen från Siedle. Anrops-, tal- och videosignalerna överförs från dörren till IP-nätet.

Siedle app Hosted in Germany

 

 • Den mobila app-funktionen ansluts enkelt utan specialkunskaper

 • När appen används, reduceras besväret för idrifttagningen, eftersom de speciella nätverkskonfigurationerna bortfaller

 • Appen är tillgänglig för smartphoner med drivsystemen iOS och Android

 • Siedle server som är lokaliserad i Tyskland

 • Radera bilder i Smart-Gateways bildminne tidsstyrt (GDPR-konform)

 • Underlättar idrifttagningen vid förbindelsen med en telefonanläggning

 • Användning av PC:n som virtuellt kommunikationsställe

 • Förbinda Siedle Axiom som kommunikationscentral med In-Home

 • Möjligt att etablera nätverk via Voice-over-IP (SIP) och videosplitter

 

 

Till produktdatan Smart Gateway

Till produktdatan Smart Gateway Professional

Funktioner Smart Gateway

Med sitt smala pris och utrustad med alla nödvändiga funktioner är Siedle Smart Gateway perfekt anpassad för användningen i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus.

Siedle Smart Gateway deltagare
Basen

 • 10 IP-deltagare

 • Inklusive fem användarlicenser

 • Radera bildminnet tidsstyrt i enlighet med GDPR

Grundfunktioner Smart Gateway
Grundfunktioner

 • Ta emot audio- och videoanrop, tala, öppna dörren

 • Koppla ljuset

 • Gruppanrop med upp till sex IP-deltagare

 • Parallellanrop till IP- och In-Home-buss-terminaler

 • Välja en dörr direkt ur en lista

Siedle Smart Gateway mobilradiokommunikation via Siedle-servern
Utvidgningar

 • Siedle Axiom

 • Siedle app för iOS och Android

 • Jung Smart Control som inomhusstation för dörrkommunikation

 • Virtuell svarsapparat (licensberoende)

 • VoIP telefoni och videosplitter (licensberoende)

icon_update_320.png
Säkerhet garanteras

Säkerhetsrelevanta programaktualiseringar genomförs på våra Smart Gateway, även när funktionen automatisk uppdatering är avaktiverad.

icon_software_update_320.png
Automatiska uppdateringar

Med en Siedle Smart Gateway förblir IP-dörrkommunikationen alltid på den senaste tekniken nivå. Om önskas, installeras framtida aktualiseringar automatiskt över natten.

icon_licht_320.png
Missa inget dörranrop

I anläggningar med Smart Gateway kan dörranropet dessutom signaleras med en gonggong eller en lampa – speciellt praktiskt, när endast mobila apparater används som inomhusstationer.

App_Schalten_Garagentor_320.jpg
Smart Home

Siedle appen utgör kopplingscentralen för mindre Smart-Home-användningar. I In-Home-bussen med Smart Gateway tar den över funktioner som till exempel öppnandet av garageporten.

Siedle app
iphone_notification_320.jpg
Veta, vad systemet gör

Användarna av Siedle appen är alltid informerade: Meddelanden om systemuppdateringar, underhållsfönster eller – om nödvändigt – om störningar sänds alltid automatiskt till terminalen.

Idrifttagning med QR-kod
Till produktdatan Smart Gateway

Funktioner Smart Gateway Professional

Smart Gateway Professional, för privat eller professionell användning, utgör gränssnittet mellan In-Home-bussen, IP-nätverket, Internet och Siedles mobila dörrkommunikation: Anrops-, tal- och videosignalerna från dörrstationen överförs till IP-nätverket.

Siedle Smart Gateway Professional med upp till 50 deltagare
Basen

 • 50 IP-deltagare

 • Inklusive två användarlicenser

 • Radera bildminnet tidsstyrt i enlighet med GDPR

Siedle Smart Gateway mobil dörrkommunikation
Grundfunktioner

 • Ta emot audio- och videoanrop, tala, öppna dörren

 • Koppla ljuset

 • Gruppanrop med upp till sex IP-deltagare

 • Parallellanrop till IP- och In-Home-buss-terminaler

 • Välja en dörr direkt ur en lista

Siedle Smart Gateway mobilradiokommunikation via Siedle-servern
Utvidgningar

 • Siedle Axiom

 • Siedle app för iOS och Android

 • Jung Smart Control som inomhusstation för dörrkommunikation

 • Virtuell svarsapparat (licensberoende)

 • VoIP telefoni och videosplitter (licensberoende)

icon_update_320.png
Säkerhet garanteras

Säkerhetsrelevanta programaktualiseringar genomförs på våra Smart Gateway, även när funktionen automatisk uppdatering är avaktiverad.

icon_software_update_320.png
Automatiska uppdateringar

Med en Siedle Smart Gateway förblir IP-dörrkommunikationen alltid på den senaste tekniken nivå. Om önskas, installeras framtida aktualiseringar automatiskt över natten.

icon_licht_320.png
Missa inget dörranrop

I anläggningar med Smart Gateway kan dörranropet dessutom signaleras med en gonggong eller en lampa – speciellt praktiskt, när endast mobila apparater används som inomhusstationer.

App_Schalten_Garagentor_320.jpg
Smart Home

Siedle appen utgör kopplingscentralen för mindre Smart-Home-användningar. I In-Home-bussen med Smart Gateway tar den över funktioner som till exempel öppnandet av garageporten.

Siedle app
iphone_notification_320.jpg
Veta, vad systemet gör

Användarna av Siedle appen är alltid informerade: Meddelanden om systemuppdateringar, underhållsfönster eller – om nödvändigt – om störningar sänds alltid automatiskt till terminalen.

Idrifttagning med QR-kod
Produktdata Smart Gateway Professional
Aktuell uppdatering för fast programvara
Intresserad av Siedle Smart Gateways Alla kontaktpersoner:
Kontakt

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet.

Kvalitet och investeringsskydd

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Made in Germany

Enkel användning

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor