Intelligent förbindelse: Smart Gateways

Idag är det självklart, att dörrhögtalaranläggningarna och dörrkommunikationen är ansluten till IP-världen. Detta anspråk uppfyller Siedle med Smart Gateway och Smart Gateway Professional. Båda installeras snabbt och förbindelsen med Siedle appen etableras lekande lätt med QR-koden.

;

Anslutning till IP-världen. Smart. Säker.

Siedle Hosting Germany

Garanterat datasäkert

Vi inte bara tillverkar i Tyskland, utan vi lokaliserar även våra data här. På vår server. För högsta säkerhet. IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med denna server, är certifierade enligt ISO 27001.

Siedle Smart Gateway för hemma

Det första steget för hemmet

Vår Smart Gateway är perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus: Den förbinder dörrkommunikationen med Siedle appen och med IP-nätverket i huset. Så kan dörrkommunikationen integreras i byggnadsautomationen.

Siedle Smart Gateway för stora byggnader

IP-anslutning för större byggnader

Smart Gateway Professionell är det riktiga valet för större kommersiella byggnader och industribyggnader samt för byggnader med blandad användning.

Siedle Hosting Germany

Garanterat datasäkert

Vi inte bara tillverkar i Tyskland, utan vi lokaliserar även våra data här. På vår server. För högsta säkerhet. IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med denna server, är certifierade enligt ISO 27001.

Siedle Smart Gateway för hemma

Det första steget för hemmet

Vår Smart Gateway är perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus: Den förbinder dörrkommunikationen med Siedle appen och med IP-nätverket i huset. Så kan dörrkommunikationen integreras i byggnadsautomationen.

Översikt över våra Smart Gateway

Siedle Smart Gateway 150 med upp till 10 deltagare

Smart Gateway

Med upp till tio IP-deltagare lämpar sig Smart Gateway perfekt för dörrhögtalaranläggningar i enfamiljshus eller vissa kontor. I leveransomfånget ingår redan fem användarlicenser. Smart Gateway förbinder dörranropet från In-Home systemet med Siedle appen och Siedle Axiom eller, licensberoende, med programvaran Client på PC:n eller med en telefonanläggning.

Till produktdatan
Siedle Smart Gateway 650 med upp till 50 deltagare

Smart Gateway Professional

Funktionerna till Smart Gateway Professional med upp till 50 IP-deltagare är anpassade till kraven i större projekt: Byggnader med blandad användning samt kommersiella byggnader och industribyggnader. Förutom förbindelsen med Siedle appen eller Siedle Axiom blir det möjligt att realisera en förbindelse till en PC via buss-programmet Svarsapparat (virtuell svarsapparat) samt videosplitter eller en förbindelse till en telefonanläggning.

Till produktdatan
Siedle app

Inklusive: Siedle appen

Med Siedle appen för iOS eller Android blir dörranropet mobilt. Smartphone eller iPad blir till inomhusstationer – med alla funktioner som är nödvändiga för en dörrhögtalaranläggning. Användarna kan alltid använda dörrkommunikationen, det spelar ingen roll var de befinner sig i denna värld – en mobilkommunikationsförbindelse räcker.

Dataöverföringen mellan Smart Gateway, Siedle appen och Siedle servern som befinner sig i Tyskland sker kodat. En Smart Gateway omfattar gratislicenser, fler kan licenseras extra.

Till Siedle-appen
Siedle Smart Gateway mobil dörrkommunikation

Installera mobil dörrkommunikation i efterhand

Båda versionerna av Smart Gateway kan utan problem integreras i redan bestående In-Home-anläggningar. Så utvidgar de installationen med mobil dörrkommunikation och extra funktioner. Förutsättningen för att kunna använda den mobila dörrkommunikationen med video, är att det finns en In-Home-anläggning med videofunktion.

Siedle virtuell svarsapparat

Virtuell svarsapparat

Med den virtuella svarsapparaten (buss-program Svarsapparat) blir dörrstationen en del av IP-nätverket. Anrops-, tal- och videosignalerna från dörren överförs till IP-nätverket av Smart Gateway och tas emot av ett Client-program. PC:n tar över samtliga uppgifter som ett inomhuskommunikationsställe, inklusive videobild, dörröppnare, kopplingsfunktioner och statusmeddelanden.

Säker: Lokaliserad i Tyskland

Säker: Lokaliserad i Tyskland.

Med lokaliseringen i Tyskland utgör Siedle-servern vår investering i framtiden och samtidigt hjärtat i vårt intelligenta system Siedle IQ. Förbindelserna inom detta system är kodade; IT-processerna bakom detta är certifierade enligt ISO 27001. Så är inte minst den mobila dörrkommunikationen säker på alla vägarna.

Scanna QR-koden, klart!

Med Smart Gateway 2.0 installeras Siedle appen lekande lätt. Det behövs inga komplicerade och säkerhetskritiska nätverkskonfigurationer. Vår video visar, hur enkelt det är att ta Siedle appen i drift med Smart Gateway.

Översikt över fördelarna
Funktioner Smart Gateway
Funktioner Smart Gateway Professional

Siedle Smart Gateway: Översikt över fördelarna

Våra Siedle Smart Gateway är gränssnitten mellan In-Home-bussen, IP-nätverken, Internet och den mobila dörrkommunikationen från Siedle. Anrops-, tal- och videosignalerna överförs från dörren till IP-nätet.

Siedle app Hosted in Germany

 

 • Enkel anslutning av den mobila app-funktionen utan specialkunskaper

 • När appen används, reduceras besväret för idrifttagning, eftersom de speciella nätverkskonfigurationerna bortfaller

 • Appen är tillgänglig för smartphoner med drivsystemen iOS och Android

 • Siedle Server med lokalisering av servern i Tyskland (enligt ISO 27001)

 • Radera bilder i Smart-Gateway-bildminnet tidsstyrt (GDPR-konform)

 • Underlättar idrifttagningen under anslutningen till en telefonanläggning

 • Användning av PC:n som virtuellt kommunikationsställe

 • Förbinda Siedle Axiom som kommunikationscentral med In-Home

 • Möjligt att etablera nätverk via Voice-over-IP (SIP) och videosplitter

 

Till produktdatan Smart Gateway

Till produktdatan Smart Gateway Professional

Funktioner Smart Gateway

Med sitt smala pris och utrustad med alla nödvändiga funktioner är Siedle Smart Gateway perfekt anpassad för användningen i enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus.

Siedle Smart Gateway deltagare
Basen

 • 10 IP-deltagare

 • Inklusive fem användarlicenser

 • Radera bildminnet tidsstyrt i enlighet med GDPR

Grundfunktioner Smart Gateway
Grundfunktioner

 • Ta emot audio- och videoanrop, tala, öppna dörren

 • Koppla ljuset

 • Gruppanrop med upp till sex IP-deltagare

 • Parallellanrop till IP- och In-Home-buss-terminaler

 • Välja en dörr direkt ur en lista

Siedle Smart Gateway mobilradiokommunikation via Siedle-servern
Utvidgningar

 • Siedle Axiom

 • Siedle app för iOS och Android

 • Jung Smart Control som inomhusstation för dörrkommunikation

 • Virtuell svarsapparat (licensberoende)

 • VoIP telefoni och videosplitter (licensberoende)

Siedle Smart Gateway produktinformation

Till produktdatan Smart Gateway

Funktioner Smart Gateway Professional

Smart Gateway Professional, för privat eller professionell användning, utgör gränssnittet mellan In-Home-bussen, IP-nätverket, Internet och Siedles mobila dörrkommunikation: Anrops-, tal- och videosignalerna från dörrstationen överförs till IP-nätverket.

Siedle Smart Gateway Professional med upp till 50 deltagare
Basen

 • 50 IP-deltagare

 • Inklusive två användarlicenser

 • Radera bildminnet tidsstyrt i enlighet med GDPR

Siedle Smart Gateway mobil dörrkommunikation
Grundfunktioner

 • Ta emot audio- och videoanrop, tala, öppna dörren

 • Koppla ljuset

 • Gruppanrop med upp till sex IP-deltagare

 • Parallellanrop till IP- och In-Home-buss-terminaler

 • Välja en dörr direkt ur en lista

Siedle Smart Gateway utvidgningar
Utvidgningar

 • Siedle Axiom

 • Siedle App för iOS och Android

 • Jung Smart Control som inomhusstation för dörrkommunikation

 • I nätverk med telefonanläggningar

 • VoIP telefoni och videosplitter

Siedle Smart Gateway Professional produktinformation

Produktdata Smart Gateway Professional
Intresserad av Siedle Smart Gateways Alla kontaktpersoner:
Kontakt

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor