Smart: Set med app

;

Översikt över Siedle seten med app

Siedle startset med Compact infälld eller utanpåliggande

Startset Smart Gateway

Tillsammans med video-dörrstationen Compact i varianterna utanpåliggande eller infälld, gör startsetet Smart Gateway det första steget in i IP-världen billigare än aldrig. Lika attraktivt som priset, lika enkel är det att ta Siedle appen i drift med QR-koden.

Se i konfigurator
Classic-set Smart Gateway

Classic-set Smart Gateway

Classic-setet Smart Gateway gör inte bara dörrhögtalaranläggningen mobil. Dörrstationens framsida i rostfritt stål är även en elegant ingång till varje enfamiljshus.

Se i konfigurator
Siedle Vario-set Smart Gateway

Vario-set Smart Gateway

Med videodörrstationen från Vario-setet Smart Gateway har vi förberett ett attraktivt paket. I diskret Vit passar den till näst intill alla fasader. Kamerans täckningsvinkel på 130°/100° (horisontalt/vertikalt) sörjer för en förstklassig säkerhet vid ingången. Anslutningen till det lokala IP-nätet sker via Smart Gateway, den mobila dörrkommunikationen via Siedle appen.

Se i konfigurator
Siedle app

Siedle appen för Siedle-setet

Hemma, på resa eller från någonstans i hela världen: Siedle appen har alltid åtkomst på dörrkommunikationen och visar live, den person som står framför dörren. Nedladdningen av appen är gratis, inklusive licenser för fem användare.

Mer om Siedle appen
Intresserad av Siedle-seten med app? Alla kontaktpersoner med ett ögonkast:
Kontakt

FAQ – ofta ställda frågor om Siedle appen

Det kan finnas flera skäl för detta, försök att åtgärda felet så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):

  • Starta om din apparat.

  • Kontrollera, om det finns en stabil Internet-förbindelse.

  • Försäkra dig om att app-meddelandena i Siedle appen är aktiverade: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".

  • Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad. För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".

  • Avaktivera batterisparfunktionen eller uteslut Siedle-appen från denna funktion: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".

  • Kontrollera, om den aktuella versionen av Google Play-tjänsterna är installerad, och installera den i annat fall.

  • Säkerställ, att funktionen "Stör ej"-är avaktiverad i appen. Denna inställning finner du direkt över dörröppnaren på Siedle appens startsida. Den är symboliserad genom en klocka, när klockan är grå och genomstruken erhåller du inga meddelanden för den aktuellt valda lokaliseringsorten.

Beakta även följandes:

Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).

Det finns några appar från andra företag, som kan påverka push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Kamera

Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle system per QR-kod. Därför behövs behörigheten i alla fall för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i Drivsystem Inställningar.

Mikrofon

Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila terminalen.

Lokaliseringsort

Siedle appen behöver kunna komma åt lokaliseringsorten för idrifttagningen av IQ-apparaten per Bluetooth. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två scenarier:

  • Överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten

  • Interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna informationer, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare)

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ-apparaten utan att behöva extra ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenarierna, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om Siedle appen vare sig behöver eller använder några lokaliseringsortsdata.

Vid varje användning kontrollerar dessutom Siedle appen, om en apparat med audioutgång är ansluten till smartphonen per Bluetooth, för att talet ska kunna återges via denna apparat. Även för denna Bluetooth-förfråga, måste behörigheten för åtkomsten på lokaliseringsorten föreligga.

Kontakter och anropslista

Åtkomsten på Kontakter och Anropslista är inte nödvändig för att kunna använda Siedle appen. Men inom ramen för kopplingen begär några få typer av mobila apparater behörighet för detta. Men kopplingen kan genomföras, utan att tillåta åtkomsten. Ingen åtkomst på Kontakter och Anropslista utförs.

  

På Siedle IQ-svarsapparaterna för systemet 1+n (Siedle IQ HTS) befinner sig QR-koden på apparaten (under hörluren). Denna kod används igen vid varje inloggning. En kopia av QR-koden befinner sig inuti apparaten.

Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden genereras, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Denna kod kan endast användas en gång; be din administratör/elektriker att få den.

Andra ofta ställda frågor
Startset Smart Gateway
Vario- och Classic-set Smart Gateway

Startset Smart Gateway

Startsetet Smart Gateway är det otroligt prisvärda steget in i IP-världen. Det är tänkt för en bostadsenhet, för den infällda monteringen och – när fasaden inte ska öppnas, vid till exempel renoveringar – för den utanpåliggande monteringen.

Startset Smart Gateway för utanpåliggande montering
Startset Smart Gateway för utanpåliggande montering

Detta set består av video-dörrstationen Siedle Compact (utanpåliggande), Smart Gateway SG 150-0 och de båda nödvändiga nätaggregaten.

Till produktdatan
Startset Smart Gateway för infälld montering
Startset Smart Gateway för infälld montering

Detta set omfattar video-dörrstation Siedle Compact (infälld), Smart Gateway SG 150-0 samt set- och Access-nätaggregatet.

Till produktdatan

Vario- och Classic-set Smart Gateway

Dessa Siedle set sörjer för ett utmärkt optiskt intryck – i alla avseenden: På fasaden skapar de båda Siedle-designlinjernas systemraster ett estetiskt och funktionellt harmoniskt utseende. Utomhusstationerna är utrustade med högvärdiga kameror. Priset skäms inte heller för sig.

Classic-set Smart Gateway
Classic-set Smart Gateway

Set för det första steget in i denna designlinje omfattar förutom video-dörrstationen Siedle Classic (infälld) även buss-kameran 130, Smart Gateway SG 150 och de nödvändiga försörjningsapparaterna.

Till produktdatan
Vario-set Smart Gateway
Vario-set Smart Gateway

Vario-setet Smart Gateway består av video-dörrstationen Siedle Vario vit (infälld) med buss-kameran 130, Smart Gateway SG 150 och två nätaggregat.

Till produktdatan

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor

Error in Routing Teaser Item

The field Image could not be resolved. Please verify in the CMS .