Siedle appen

Mobil och säker: Siedle appen kommer alltid åt dörrhögtalaranläggningen – hemma, borta eller från alla länder i världen. Smartphonen eller surfplattan visar live, den person som står framför dörren. IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med vår molnbaserade server i Tyskland, är certifierade enligt ISO 27001.

;

Så praktisk är Siedle appen

Siedle IQ med Classic dörrstation

Vara där, när det är viktigt

Vara vid husdörren, även när man inte är hemma: Det hjälper i synnerhet, när det verkligen är viktigt. När någon har glömt nyckeln igen, till exempel.

Siedle IQ Man i vilstol

Vara vid dörren, utan att stå upp

Ibland finns det viktigare saker att göra, än att springa till husdörren, ibland kan man det helt enkelt inte. Med Siedle appen pratar man direkt med besökarna och öppnar dörren för dem. Eller inte.

Siedle IQ Brevbärare med Classic-anläggning

Öppna, utan att vara där

Det spelar ingen roll om det är paketbudet, hantverkaren eller städhjälpen: Vissa vill man låta komma in, utan att behöva vänta på dem. Med Siedle appen fungerar det även, när man inte är hemma.

Siedle IQ med Classic dörrstation

Vara där, när det är viktigt

Vara vid husdörren, även när man inte är hemma: Det hjälper i synnerhet, när det verkligen är viktigt. När någon har glömt nyckeln igen, till exempel.

Siedle IQ Man i vilstol

Vara vid dörren, utan att stå upp

Ibland finns det viktigare saker att göra, än att springa till husdörren, ibland kan man det helt enkelt inte. Med Siedle appen pratar man direkt med besökarna och öppnar dörren för dem. Eller inte.

Översikt över Siedle appen

Kommunicera med Siedle appen, när du inte är hemma

Kommunicera, när du inte är hemma

I huset, omkring huset, på affärsresa eller under semestern, per WLAN eller mobilradiokommunikation: Siedle appen övervakar ingången. Den överför dörranropet, överför dörrhögtalaranläggningens live-videobild, bygger upp en samtalsförbindelse och öppnar dörren. Extra komfort, som t.ex. det komfortabla bildminnet, ingår.

Direkt till nedladdningen av den kostnadsfria Siedle appen:

För Android

För Apple iOS

mehrfachanmeldung_kueche_800.jpg

Alla lokaliseringar. Alla system. En app.

I Siedle-appen kan ett upp till fyra lokaliseringsorter skapas: Lägenhet, semesterstuga, kontor, filialer eller lagerrum. Siedle appen förbinder pålitligt smartphones och iPads till alla inmatade talanläggningar – oberoende av var man själv befinner sig och oberoende av installationssystem.

Denna funktion kommer att släppas med nästa uppdatering av Siedle-appen. Installerade appar uppdateras automatiskt beroende på inställningarna på smarttelefonen.

Siedle app Hosted in Germany

Smart Home. Hosted in Germany.

Siedle appens centrala del utgörs av den monlnbaserade servern. Med den blir den mobila dörrkommunikationen möjlig för alla Siedle-system: Access Professional, In-Home buss, 1+n och 6+n. Kommunikationen sker kodat – både mellan systemet och servern liksom mellan servern och Siedle appen. På servern finns det av princip ingen personrelaterad data, som kan utnyttjas av obehöriga.

Mer om det intelligenta systemen från Siedle
Siedle Vario-set Smart Gateway med app

Med app: Våra prisvärda startset

Den enklaste och mest prisvärda vägen till dörrhögtalaranläggningen: Siedle-setet med app. Inklusive dörrstation, Smart Gateway och nätförsörjning. Och fem app-licenser, för till exempel hela familjen.

Till våra set med app

Av gammalt blir app

Ett. Två. App!

Siedle appen är redo för drift på några sekunder: Skanna QR-koden, färdigt.

FAQ – ofta ställda frågor om Siedle appen

Det kan finnas flera skäl för detta, försök att åtgärda felet så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):

  • Starta om din apparat.

  • Kontrollera, om det finns en stabil Internet-förbindelse.

  • Försäkra dig om att app-meddelandena i Siedle appen är aktiverade: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".

  • Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad. För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".

  • Avaktivera batterisparfunktionen eller uteslut Siedle-appen från denna funktion: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".

  • Kontrollera, om den aktuella versionen av Google Play-tjänsterna är installerad, och installera den i annat fall.

  • Säkerställ, att funktionen "Stör ej"-är avaktiverad i appen. Denna inställning finner du direkt över dörröppnaren på Siedle appens startsida. Den är symboliserad genom en klocka, när klockan är grå och genomstruken erhåller du inga meddelanden för den aktuellt valda lokaliseringsorten.

Beakta även följandes:

Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).

Det finns några appar från andra företag, som kan påverka push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Kamera

Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle system per QR-kod. Därför behövs behörigheten i alla fall för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i Drivsystem Inställningar.

Mikrofon

Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila terminalen.

Lokaliseringsort

Siedle appen behöver kunna komma åt lokaliseringsorten för idrifttagningen av IQ-apparaten per Bluetooth. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två scenarier:

  • Överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten

  • Interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna informationer, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare)

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ-apparaten utan att behöva extra ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenarierna, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om Siedle appen vare sig behöver eller använder några lokaliseringsortsdata.

Vid varje användning kontrollerar dessutom Siedle appen, om en apparat med audioutgång är ansluten till smartphonen per Bluetooth, för att talet ska kunna återges via denna apparat. Även för denna Bluetooth-förfråga, måste behörigheten för åtkomsten på lokaliseringsorten föreligga.

Kontakter och anropslista

Åtkomsten på Kontakter och Anropslista är inte nödvändig för att kunna använda Siedle appen. Men inom ramen för kopplingen begär några få typer av mobila apparater behörighet för detta. Men kopplingen kan genomföras, utan att tillåta åtkomsten. Ingen åtkomst på Kontakter och Anropslista utförs.

  

På Siedle IQ-svarsapparaterna för systemet 1+n (Siedle IQ HTS) befinner sig QR-koden på apparaten (under hörluren). Denna kod används igen vid varje inloggning. En kopia av QR-koden befinner sig inuti apparaten.

Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden genereras, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Denna kod kan endast användas en gång; be din administratör/elektriker att få den.

Andra ofta ställda frågor
Flera lokaliseringsorter
Säkerhet
Förutsättningar
Installation i efterhand

Sammanbinda flera lokaliseringsorter

Den som bär ansvar för olika lägenheter, filialer eller byggnader, uppskattar säkerhet, flexibilitet och komfort: Siedle appen har åtkomst på den mobila dörrkommunikations olika lokaliseringsorter – oberoende av användarens lokaliseringsort och övergripande för alla system. Siedle appen leder dörranrop från alla anslutna talanläggningar till smartphones och iPads.

Denna funktion kommer att släppas med nästa uppdatering av Siedle-appen. Installerade appar uppdateras automatiskt beroende på inställningarna på smarttelefonen.

icon_systeme_app_320.png
För alla installationssystem

Siedle appen fungerar i system med Siedle IQ, Smart Gateway eller Siedle Access Professional. När flera lokaliseringsorter binds samman, kan systemen kombineras valfritt.

mehrfachanmeldung_app_320.jpg
Full funktion för alla ingångar

När det kommer ett dörranrop, visar Siedle appen, från vilken lokaliseringsort och vilken ingång det kommer. Användarna kan öppna dörren, prata med besökarna och - vid videoanläggningar - även se dem.

standorte_app_320.jpg
Alla lokaliseringsorterna i en meny

Förvaltningen av lokaliseringsorterna är tänkbart enkel: Navigera till den beträffade menypunkten, skapa, ändra eller radera nya lokaliseringsorter, ingångar, namn och individuella ikoner. Klart.

bildspeicher_app_320.jpg
Bildminne för säkerheten

Vem har ringt på vid vilken lokaliseringsort och på vilken dörr? Det vet Siedle-systemets bildminne. Bildfilerna kan alltid ropas upp och raderas i enlighet med dataskyddslagen.

Exempel bostadshus

Praktiskt för ägare: Inte bara bostadshuset på hemorten, utan även dotterns studentlägenhet eller semesterstugan kan övervakas. Det fungerar även mellan olika länder.

Exempel Bo och företag

Här skapar sammanbindningen av flera system bokstavligt talat rörelsefrihet: Advokater, läkare eller hantverkare sammanbinder lägenhet och kontor, mottagning eller verkstad med en enda apparat.

wiha_st_georgen_logistikzentrum_2021_320x320.jpg
Exempel Industri och logistik

Speciellt effektiv är den multipla förbindelsen för industrin och logistiken: Portvakten har kontroll på förvaltningsbyggnadernas och lagerhallarnas eller flera filialers dörrkommunikation.

Siedle app Ikon
Siedle appen för nedladdning

Siedle appen är gratis; här står den till förfogande för nedladdning:

Siedle App för Android

Siedle App för Apple iOS

 

Hur säker är Siedle-appen?

Siedle app videoövervakning
Allt inom synhåll med video

Jämfört med den vanliga dörrhögtalaranläggningen medför videoövervakningen en betydlig stegring av säkerheten och komforten. Siedle appen överför videobilden till smartphonen.

Siedle app smart dörröppnare
Smart dörröppnare

Enkel fråga, absolut säkerhet: Vill användaren verkligen öppna dörren, måste han bekräfta detta med ett klick. Så här förhindras, att någon släpps in oavsiktligt.

iphone_notification_320.jpg
Veta, vad systemet gör

Användarna av Siedle appen är alltid informerade: Meddelanden om systemuppdateringar, underhållsfönster eller – om nödvändigt – om störningar sänds alltid automatiskt till terminalen.

Siedle app lokaliseringsort Tyskland
Lokaliseringsort Tyskland

Datasäkerhet naturligtvis: Siedle servern befinner sig i Tyskland. Alla data är skyddade enligt den europeiska dataskyddsförordningen; därmed är obehörig eller officiell åtkomst utesluten.

Siedle appen dokumenterar datasäkerheten
Dokumenterad datasäkerhet

Datan i Siedles system är kodat så, att ingen kan komma åt den. Behörigheterna, vem som får arbeta med data, är strängt reglerat.

Vad krävs, för att kunna använda Siedle appen?

Siedle Smart Gateway
Gränssnittet: Smart Gateway

Gränssnittet Smart Gateway etablerar förbindelsen till IP-nätverken, Internet och mobil dörrkommunikation. Inbyggd i en dörranläggning, överför den anrops-, samtals- och videosignalerna från dörren till den digitala terminalen.

Mer om Siedle Smart Gateway
Siedle IQ HTS plus app
Av gammalt blir app med Siedle IQ

Bygga om äldre Siedle-dörrhögtalaranläggningar för mobil dörrkommunikation: Byt enkelt ut den redan befintliga svarsapparaten mot en Siedle IQ-svarsapparat. Och förbind den med Siedle appen.

Mer om Siedle IQ-svarsapparaterna
Siedle IQ
Allt blir nytt med IQ

I nya anläggningar sörjer våra IQ-svarsapparater tillsammans med Siedle appen för anslutningen med den mobila framtiden. De kan kombineras med alla Siedle-dörrstationerna.

Mer om Siedle IQ-svarsapparaterna
Siedle startset med Compact infälld
Startset Smart Gateway

Det räcker för det första steget in i den mobila dörrkommunikationen: Ett av våra startset, bestående av en dörrstation ur designlinjen Classic, Compact eller Vario och en Smart Gateway – alla anslutna till Siedle appen.

Till seten med Siedle-appen

Hur kan Siedle appen installera i efterhand?

Siedle Smart Gateway
Komplement Smart Gateway

Smart Gateway är gränssnittet till IP-nätverken, Internet och mobil dörrkommunikation. Inbyggd i en redan befintlig dörranläggning, överför den anrops-, samtals- och videosignalerna från dörren till den digitala terminalen.

Mer om Siedle Smart Gateway
Siedle IQ HTS plus app
Av gammalt blir app med Siedle IQ

Mobil dörrkommunikation även för äldre dörrhögtalaranläggningar: Byt enkelt ut den redan befintliga svarsapparaten mot en Siedle IQ svarsapparat. Och förbind den helt enkelt med Siedle appen.

Till Siedle IQ-svarsapparaterna
Intresserad av Siedle-appen? Alla kontaktpersoner med ett ögonkast:
Kontakt

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet.

Kvalitet och investeringsskydd

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Made in Germany

Enkel användning

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor