Siedle app

Mobil och säker: Siedle appen kommer alltid åt dörrhögtalaranläggningen – hemma, borta eller från alla länder i världen. Smartphonen eller surfplattan visar live, den person som står framför dörren. IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med vår molnbaserade server i Tyskland, är certifierade enligt ISO 27001.

Översikt över Siedle appen

Kommunicera med Siedle appen, när du inte är hemma

Kommunicera, när du inte är hemma

I huset, omkring huset, på affärsresa eller under semestern, per WLAN eller mobilradiokommunikation: Siedle appen övervakar tröskeln. Den överför dörranropet, överför dörrhögtalaranläggningens live-videobild, bygger upp en samtalsförbindelse och öppnar dörren. Extra komfort, inklusive t.ex. det komfortabla bildminnet.

Siedle app säkerhet

Använda mer säkerhet

Från dörranropet till Öppna dörren – säkerheten är Siedles högsta prioritet: Appen levererar en perfekt videobild; den intuitiva användningen utesluter i stor utsträckning fel. En extra säkerhetsförfråga skyddar mot att dörren öppnas oavsiktligt. Dataöverföringen sker kodat.

Siedle app Hosted in Germany

Smart Home. Hosted in Germany.

Hjärtat i det intelligenta systemet Siedle IQ utgörs av den molnbaserade servern. Med den blir den mobila dörrkommunikationen möjlig för alla Siedle-system: Access Professional, In-Home buss, 1+n och 6+n. Kommunikationen sker kodat – både mellan systemet och servern som mellan servern och Siedle appen. På servern finns det av princip ingen personrelaterad data, som kan utnyttjas av obehöriga.

Mer om det intelligenta systemen från Siedle
Siedle Vario-set Smart Gateway med app

Med app: Våra prisvärda startset

Den enklaste och mest prisvärda vägen till dörrhögtalaranläggningen: Siedle-setet med app. Inklusive dörrstation, Smart Gateway och nätförsörjning. Och fem app-licenser, för till exempel hela familjen.

Till våra set med app

Av gammalt blir app

Ett. Två. App!

Siedle appen är redo för drift på några sekunder: Skanna QR-koden, färdigt.

FAQ – ofta ställda frågor om Siedle appen

Det kan finnas flera skäl för detta, försök att åtgärda felet så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):

 • Starta om din apparat.

 • Kontrollera, om det finns en stabil Internet-förbindelse.

 • Försäkra dig om att app-meddelandena i Siedle appen är aktiverade: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".

 • Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".

 • Avaktivera batterisparfunktionen eller uteslut Siedle-appen från denna funktion: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".

 • Kontrollera, om den aktuella versionen av Google-Play-tjänsterna är installerad och aktualisera den, om det behövs.

Beakta även följandes:

Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).

Det finns några appar från andra företag, som kan påverka Push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Kamera

Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle system per QR-kod. Därför behövs behörigheten i alla fall för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i Drivsystem Inställningar.

Mikrofon

Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila terminalen.

Lokaliseringsort

Siedle appen behöver kunna komma åt lokaliseringsorten för idrifttagningen av IQ HTS per Bluetooth. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två scenarier:

 • Överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten

 • Interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna informationer, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare)

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ HTS utan extra behov av ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenarierna, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om Siedle appen inte behöver och använder några lokaliseringsdata.

När idrifttagningen är avslutad kan behörigheten för lokaliseringsorten avaktiveras i drivsystemets inställningar, om så önskas.

Kontakter och anropslista

Åtkomsten på Kontakter och Anropslista är inte nödvändig för att kunna använda Siedle appen. Men inom ramen för kopplingen begär några få typer av mobila apparater behörighet för detta. Men kopplingen kan genomföras, utan att tillåta åtkomsten. Ingen åtkomst på Kontakter och Anropslista utförs.

På Siedle IQ-svarsapparaterna för systemet 1+n (Siedle IQ HTS) befinner sig QR-koden på apparaten (under hörluren). Denna kod används igen vid varje inloggning. En kopia av QR-koden befinner sig inuti apparaten.

Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden genereras, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Denna kod kan endast användas en gång; be din administratör/elektriker att få den.

Andra ofta ställda frågor
Funktioner
Säkerhet
Förutsättningar
Installation i efterhand

Kommunicera mobilt med besökarna

Siedle app – kommunicera mobilt med besökarna

 

 • Videodörranrop med live-videobild

 • Höra, Se, Tala och Öppna dörren

 • Enkel, intuitivt förståelig användning

 • Säker dörröppningsfunktion med begäran om bekräftelse, för att undvika att öppna oavsiktligt

 • WLAN eller mobiltelefon

 • Utmärkt röstkvalitet

 • Servern befinner sig i Tyskland

 • IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med vår molnbaserade server i Tyskland, är certifierade enligt ISO 27001.

 

Funktionerna varierar något beroende på systemet och den aktuella uppdateringen. I butikerna aktualiserar vi dessa informationer permanent:

Till Siedle appen för Android

Till Siedle appen för Apple iOS

Hur säker är Siedle-appen?

Siedle app videoövervakning
Allt inom synhåll med video

Jämfört med den vanliga dörrhögtalaranläggningen medför videoövervakningen en betydlig stegring av säkerheten och komforten. Siedle appen överför videobilden till smartphonen.

Siedle app smart dörröppnare
Smart dörröppnare

Öppna dörren oavsiktligt är uteslutet: Först när användaren drar den virtuella nyckeln på dörrlåset, öppnas husets dörr.

Siedle app lokaliseringsort Tyskland
Lokaliseringsort Tyskland

Datasäkerhet naturligtvis: Siedle servern befinner sig i Tyskland. Alla data är skyddade enligt den europeiska dataskyddsförordningen; därmed är obehörig eller officiell åtkomst utesluten.

Siedle appen dokumenterar datasäkerheten
Dokumenterad datasäkerhet

Datan i Siedles system är kodat så, att ingen kan komma åt den. Behörigheterna, vem som får arbeta med data, är strängt reglerat. IT-processerna bakom detta, vilka även omfattar datautbytet med den molnbaserade server i Tyskland, är certifierade enligt ISO 27001.

Vad krävs, för att kunna använda Siedle appen?

Siedle Smart Gateway
Gränssnittet: Smart Gateway

Gränssnittet Smart Gateway etablerar förbindelsen till IP-nätverken, Internet och mobil dörrkommunikation. Inbyggd i en dörranläggning, överför den anrops-, samtals- och videosignalerna från dörren till den digitala terminalen.

Mer om Siedle Smart Gateway
Siedle IQ HTS plus app
Av gammalt blir app med Siedle IQ

Bygga om äldre Siedle-dörrhögtalaranläggningar för mobil dörrkommunikation: Byt enkelt ut den redan befintliga svarsapparaten mot en Siedle IQ-svarsapparat. Och förbind den med Siedle appen.

Mer om Siedle IQ-svarsapparaterna
Siedle IQ
Allt blir nytt med IQ

I nya anläggningar sörjer våra IQ-svarsapparater tillsammans med Siedle appen för anslutningen med den mobila framtiden. De kan kombineras med alla Siedle-dörrstationerna.

Mer om Siedle IQ-svarsapparaterna
Siedle startset med Compact infälld
Startset Smart Gateway

Det räcker för det första steget in i den mobila dörrkommunikationen: Ett av våra startset, bestående av en dörrstation ur designlinjen Classic, Compact eller Vario och en Smart Gateway – alla anslutna till Siedle appen.

Till seten med Siedle-appen

Hur kan Siedle appen installera i efterhand?

Siedle Smart Gateway
Komplement Smart Gateway

Smart Gateway är gränssnittet till IP-nätverken, Internet och mobil dörrkommunikation. Inbyggd i en redan befintlig dörranläggning, överför den anrops-, samtals- och videosignalerna från dörren till den digitala terminalen.

Mer om Siedle Smart Gateway
Siedle IQ HTS plus app
Av gammalt blir app med Siedle IQ

Mobil dörrkommunikation även för äldre dörrhögtalaranläggningar: Byt enkelt ut den redan befintliga svarsapparaten mot en Siedle IQ svarsapparat. Och förbind den helt enkelt med Siedle appen.

Till Siedle IQ-svarsapparaterna

Så mångsidig är dörrkommunikationen hos Siedle.

Informationer för byggherrar

Siedle broschyrer för byggherrar

Mer om oss. Och om våra produkter.

Vem du anförtror dig till

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet. 

Kvalitet och hållbarhet

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Tillverkad i Tyskland

Enkel. Säker.

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor