Så enkel är monteringen av Siedle Vario

Installationen av Siedle Vario genomförs snabbt och felfritt. Mer än några klämplintar och stickförbindningar behövs inte. För anslutningen av äldre Vario-moduler står passande Siedle-tillbehör till förfogande.

I ett fåtal steg till den färdiga talanläggningen

vario_montage1_320.jpg
Tillräcklig arbetsplats

Det generösa installationsutrymmet gör att arbetet kan genomföras snabbt. Det erbjuder tillräckliga reserver för vidare ledningar, till exempel för en komplettering eller ändring av funktionsmodulerna.

vario_montage2_320.jpg
Klämmor i stället för skruvar

Hos Siedle Vario hör fastskruvandet av ledningar till en förgången tid. Installation är okomplicerad; för en snabb installation av hela anläggningen räcker det med ett fåtal klämplintar.

vario_montage3_320.jpg
Komplett anslutning, inga fel

Funktionsmodulerna ansluts på bara några sekunder: Flatbandskabeln för kameran, informationsfältet och anropsknapparna sticks bara in. Den kodade stickkontakten utesluter felaktiga anslutningar.

vario_montage2_320.jpg
På era platser, stick in, klart

Tack vare Vario-principen kan funktionerna stickas in i valfri modulplats på monteringsramen. Låsningen garanterar att de sitter fast, utan skruvar.

Tillbaka till Siedle Vario