Ofta ställda frågor om Siedle IQ

Idrifttagning och funktion

På Siedle IQ-svarsapparaterna för systemet 1+n (Siedle IQ HTS) befinner sig QR-koden på apparaten (under hörluren). Denna kod används igen vid varje inloggning. En kopia av QR-koden befinner sig inuti apparaten.

WLAN-förbindelsen misslyckades.

Säkerställ, att IQ HTS befinner sig inom nätverkets räckvidd.

Kontrollera, om det är möjligt att etablera en förbindelse till Internet med WLAN. För detta, logga in dig med en mobil terminal i samma WLAN, med vilken även din IQ HTS är sammanbunden, och kontrollera med valfri webbläsare, om det finns en Internet-förbindelse.

Förbindelsen till Siedle servern misslyckades.

För mer informationer angående åtgärdandet av fel, se "Idrifttagningen misslyckades (ingen förbindelse med Siedle servern)"

Vänta några minuter; Siedle servern uppdateras kanske och är då inte tillgänglig under en kort tid. I vanliga fall genomför Siedle uppdateringarna tidigt på morgonen eller på kvällen och detta kan leda till att den inte är tillgänglig under några få minuter.

Anslutning av Siedle IQ och Siedle appen

När Siedle appen ansluts med IQ HTS, måste det finnas en förbindelse med Bluetooth. Om det skulle uppstå problem under detta, utför följande steg:

  • Kontrollera om Bluetooth är aktiverad på din mobila terminal.

  • Om förbindelsen skulle misslyckas igen, starta din mobila terminal på nytt.

  • Gå till apparatinställningarna för din mobila terminal och där till inställningarna för Bluetooth. Koppla från IQ HTS, genom att ta bort den manuellt ur listan med de kopplade apparaterna.

Byte av våning eller den smarta terminalen