Åldring önskad

Ett av våra material är helt olikt de andra. Det är inte oföränderligt, utan visar spår. Spår av tillverkningen, användningen, omgivningen, miljön. Det lever, det åldras - och blir samtidigt bara vackrare.

;

Handarbete på unikt stycke

www_100_Villa_S_117_19264_2-2_800.jpg

Råd om hanteringen av brunerad mässing

Mekaniskt slitage lämnar spår efter sig. Därför rekommenderas att hantera ytan varsamt. Mässingen är mycket robust och hållbar, men bruneringen är ingen försegling.

  • För rengöringen rekommenderar vi att använda en mjuk trasa och att inte använda nötande eller lösande produkter.

  • När ett kodlås används, ska sifferkombinationen växlas regelbundet. I annat fall kan man med tiden se, vilka knappar som trycks in oftast.

Som alternativ med praktiskt taget oförstörbara ytor, erbjuder vi PVD-beläggningen i olika nyanser.

CL_BD3A_01_B02_ELM_Messing_071er_15499_800.jpg

Levande material

Siedle förstår och behandlar brunerad mässing som ett levande material som förändrar sig. Bruneringen utförs för hand, vilket redan i leveranstillståndet kan ses på den ojämnt färgade ytan. Varefter behandling och påverkan från väderleken, förändrar sig materialet med tidens gång. Ofta blir det mörkare och mer homogent, men det kan också uppvisa blanka ställen, ränder eller fläckar orsakade av till exempel avrinnande vatten. Dessa effekter kan inte förutses, men de är önskade. Anläggningens funktion och hållbarhet påverkas inte av detta.

CL_AELM_01_B-02_Messbruen_Tastegraviert_16831_800.jpg

Spår av omgivning och användning

Hur materialet förändrar sig under tidens gång, beror i stor utsträckning på omgivningens inflytande. Solsken, regn, fukt eller hudkontakt är faktorer som påverkar. Effekten kan förstärkas genom en montering i murverk. När vattnet blandar sig med lösliga salter från murverket, lämnar det fläckar. Den salthaltiga luften vid havet orsakar en liknande effekt.

Olämpliga putsmedel eller en icke korrekt montering kan orsaka en speciellt ogynnsam påverkan.

www_100_Villa_S_117_19264_2-2_800.jpg

Råd om hanteringen av brunerad mässing

Mekaniskt slitage lämnar spår efter sig. Därför rekommenderas att hantera ytan varsamt. Mässingen är mycket robust och hållbar, men bruneringen är ingen försegling.

  • För rengöringen rekommenderar vi att använda en mjuk trasa och att inte använda nötande eller lösande produkter.

  • När ett kodlås används, ska sifferkombinationen växlas regelbundet. I annat fall kan man med tiden se, vilka knappar som trycks in oftast.

Som alternativ med praktiskt taget oförstörbara ytor, erbjuder vi PVD-beläggningen i olika nyanser.

CL_BD3A_01_B02_ELM_Messing_071er_15499_800.jpg

Levande material

Siedle förstår och behandlar brunerad mässing som ett levande material som förändrar sig. Bruneringen utförs för hand, vilket redan i leveranstillståndet kan ses på den ojämnt färgade ytan. Varefter behandling och påverkan från väderleken, förändrar sig materialet med tidens gång. Ofta blir det mörkare och mer homogent, men det kan också uppvisa blanka ställen, ränder eller fläckar orsakade av till exempel avrinnande vatten. Dessa effekter kan inte förutses, men de är önskade. Anläggningens funktion och hållbarhet påverkas inte av detta.

Livets spår

Länge var endast det felfria objektet åtråvärt. 
Det är kanske på tiden att tänka om.

Ett bidrag av designjournalisten och författaren Gerrit Terstiege om material som tidsvittne i arkitekturen 

www_158_intro9_Olivetti_C_Scarpa_21135_1600px.jpg
Den skrift som Carlo Scarpa skapade för sitt showroom på Markusplatsen. Sjöluften bidrar till den önskade oxideringen av mässingen.

När en arkitekt gör ett utkast för en byggnad, är han medveten om att han skapar någonting som kommer att bestå: Byggnadskonstens mål är att skapa en riktlinje för en gestaltning och estetik som varar i tiotals år. Men det spelar ingen roll hur mycket en byggnad formulerar en arkitektonisk vision, när denna vision har blivit en byggd realitet underkastas den förändringar. Tiden lämnar spår: På detta vis speglar ett hus kontakten med sin invånare och solens, vindens och regnets påverkan.

www_114_intro9_Querini_Stampalia_C_Scarpa_21136_800.jpg
Ledstången till trappan till Fondazione Querini Stampalia. Scarpa använde ofta klassiska material som mässing och trä.

Men med många medel kan man bekämpa att en sådan patina bildas – eller, vad som kanske är klokare, att redan vid valet av material ta hänsyn till hur materialen åldras. Hur vore det, att redan från början välja ett material som får en patina, där man redan vet, hur det åldras – och dra en estetisk nytta av denna process? Förutom vissa naturstenar och träslag, är det just koppar och mässing som åldras på ett tilltalande vis, som sparar spåren efter användningen på ett attraktivt sätt och med tiden utvecklar en omgivningssymbios med andra använda material.

Den italienska arkitekten Carlo Scarpa (1906–1978) är känd för sin mycket finkänsliga hantering med patinerade material. Idag är många av den infödde venetianarens byggnader firade smycken i lagunernas stad, lika legendära som hans showroom för Olivetti eller hans kongeniala ingrepp i den historiska byggnaden tillhörande Fondazione Querini Stampalia. En sådan byggnad blir bara vackrare, eftersom tiden lämnar sina spår på byggmaterialen.

www_114_Villa_S_062_19253_800.jpg
En Steel-dörrstation i brunerad mässing efter några år i ett oskyddat läge utomhus.

Inte sällan talar arkitekterna om ett materials ärlighet. I denna mening är ett materials ärlighet en viktig komponent i arkitekturen. Och en patina, som inte orsakas av bristande underhåll utan av många års vård och korrekt hantering, har ökat i betydelse under de senaste åren, därför att det också skonar omvärlden att använda saker länge, i stället för att tänka i korta cykler.

Om författaren
Gerrit Terstiege studerade på Köln International School of Design, var många år chefredaktör för designtidskriften form och gästprofessor vid den statliga HfG i Karlsruhe. Terstiege är utgivare av tre fackböcker om designens teori och praktik och skriver regelbundet för tidskrifter och bloggar om design och arkitektur.

Vem du anförtror dig till

Tillverkad i Tyskland

Vi är ett högteknologiskt företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess alldeles egna karaktär.

Made in Germany

Lång brukstid och kan installeras i efterhand

En anläggning från Siedle är en säker investering. Eftersom vi utvecklar våra anläggningar för en lång brukstid. Och under utvecklingen av nya produkter lägger vi stort värde på bakåtkompatibilitet och uppdateringskompatibilitet.

Kvalitet och investeringsskydd

Enkel användning

Siedles produkter medför funktioner, som gör användarens liv enklare och säkrare. Vi avstår från alla överflödiga och lekfulla komplikationer och föredrar mer klarhet.

Teknik för människor