Historia

Sedan 1750 producerar Siedle i Furtwangen, mitt i Schwarzwald och 900 meter över havet. En sådan tradition präglar: Företaget, människorna och produkterna som de tillverkar.

Gjutare, grundare, fabrikörer: Företagarna

Andreas Siedle I

Andreas Siedle I

1757-1814

Son till grundaren, urmakare och klockgjutare. 1805 byggde han en gård med gjuteri ("Bregeme"), där tre generationer Siedle-gjutare bodde.

Gabriele Siedle

Gabriele Siedle

1951

Verkställande direktris och företagare från 2000 till 2023, sedan dess verkställande direktris för holdingen och styrelsemedlem i familjestiftelsen. I en dynamisk omgivning, präglad av globalisering, digitalisering och ökad konkurrens, går Siedle nya vägar efter millennieskiftet. Nätverk, samarbete, program och service kännetecknar framtidens affärer. Liksom generationerna före henne, måste Gabriele Siedle förändra det rätta vid rätt tidpunkt, för att kunna säkra traditionsföretagets överlevnad.

Horst Siedle

Horst Siedle

1938-2019

Sedan 1970 präglade Horst Siedle företaget under tre årtionden. Under hans ledning blev Siedle en kraftigt växande firma känd över hela världen. Han drev på exporten, understödde den utpräglade designorienteringen och initierade banbrytande innovationer.

Porträtt på en stor företagare

Max Helmut Siedle

Max Helmut Siedle

1894-1976

Hektor Siedles femte son levde och arbetade i New York, Kolumbien, Schweiz, Holland och England, innan han återvände till Furtwangen och blev verkställande direktör hos S. Siedle & Söhne 1951. 1944 ålades världsmedborgaren och pacifisten med förbud att utöva sitt yrke, eftersom han var den enda medlemmen i elgrossisternas förbund, som inte var i NSDAP (det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet). Liksom många medlemmar i Siedle-familjen var han konstnärligt anlagd och under sin fritid ägnade han sig åt målning.

Robert Siedle

Robert Siedle

1858-1926

Historieskrivare och förnyare: Robert Siedle stimulerade produktionen av telefoner och telegrafer. En innovation som skulle säkra firmans överlevnad. Han skapade sig ett namn som krönikör och dokumenterade sin hembygd, sitt företag och sin familj.

Siedle företagarfamilj omkring 1900

Karolina, änka efter Salomon Siedle II.

omkring 1900; med åtta av deras 16 barn och deras äkta makar.

Hennes dotter Karoline (sjätte från vänster) var en av de första kvinnorna i företaget. Utan formell utbildning, vilket var reserverat för män, uppnådde hon en position som kontorist och ledare för spollindningen. Men delägarna till firman var Salomon Siedle och hans söner – hennes pappa och hennes bröder, vars hushåll hon ledde vid sidan om.

Salomon Siedle II

Salomon Siedle II

1830-1890

Grundare, fabrikör, revolutionär: Sonen till Salomon I deltog i Badens revolutionsarmé i kampen mot de preussiska trupperna. Han inledde övergången till eltekniken, grundade 1870 fabriken på samma plats som idag och 1884 firman S. Siedle & Söhne.

Salomon Siedle I

Salomon Siedle I

1787-1857

"Salomon från Bregeme" blev mycket känd som klockgjutare. Efterfrågan efter hans produkter räckte ända till Amerikas Förenta Stater.

Andreas Siedle I

Andreas Siedle I

1757-1814

Son till grundaren, urmakare och klockgjutare. 1805 byggde han en gård med gjuteri ("Bregeme"), där tre generationer Siedle-gjutare bodde.

Gabriele Siedle

Gabriele Siedle

1951

Verkställande direktris och företagare från 2000 till 2023, sedan dess verkställande direktris för holdingen och styrelsemedlem i familjestiftelsen. I en dynamisk omgivning, präglad av globalisering, digitalisering och ökad konkurrens, går Siedle nya vägar efter millennieskiftet. Nätverk, samarbete, program och service kännetecknar framtidens affärer. Liksom generationerna före henne, måste Gabriele Siedle förändra det rätta vid rätt tidpunkt, för att kunna säkra traditionsföretagets överlevnad.

Om plikten att ta över ansvar

Horst Siedle

Porträtt på en stor företagare

Som "praktexempel på det civila samhället" beskrev Baden-Württembergs ekonomiminister Ernst Pfister företagaren Horst Siedle. Därmed beskrev han den engagerade lokalpolitikern, sponsorn och den stora konstälskaren.

För sitt företag var Horst Siedle i synnerhet huvud, hjärta och motor i många banbrytande utvecklingar. För honom var den ekonomiska framgången viktig – men aldrig ett självändamål. Han betonade och tog alltid det ansvar, som en företagare bär: För sin lokaliseringsort, för människorna och världen i vilken de lever.

Mer

Milstolpar: Det rätta vid rätt tid

Siedle Access projekt med flera byggnader

2012

Uppbrott till den digitala världen: IP-systemet Siedle Access

Siedle Portavox

1935

Portavox, den första dörrhögtalaren

Siedle Video-Portavox

1972

Video-Portavox, den första dörrövervakningen med video på den tyska marknaden

Siedle system-svarsapparater HT 311

1975

HT 311, den första systemtelefonen med olika knappmoduler

Siedle Vario 511 dörrhögtalarsystem

1981

Siedle Vario 511, det första modulära dörrhögtalarsystemet

Siedle Multi, högeffektivt system för komplexa användningar

1986

Siedle Multi, högeffektivt system för komplexa användningar

Siedle Vario 611

1998

Siedle Vario 611 den extremt differentierade systembyggsatsen

Siedle Steel, högkapacitetssystem i individuell tillverkning

2000

Siedle Steel, högkapacitetssystem i individuell tillverkning

Siedle Access projekt med flera byggnader

2012

Uppbrott till den digitala världen: IP-systemet Siedle Access

Siedle Portavox

1935

Portavox, den första dörrhögtalaren

Stationer: Varifrån vi kommer

2000: Den sista kvarblivna byggnaden från den ursprungliga fabriken restaureras.

Omvandling: Den före detta villan

2000: Den sista kvarblivna byggnaden från den ursprungliga fabriken restaureras. I dag befinner sig här företagsledningen, företagskommunikationen och designen.

1805: I Oberbregenbachhof vid Furtwangen driver tre Siedle-generationer gjuteriet, som tillverkar klockor och urdelar.

Ursprung: Gjuteriet

Från 1750: I Oberbregenbachhof vid Furtwangen gjuter tre Siedle-generationer klockor och urdelar. Under mer än två århundraden förblir gjuteriet en viktig del av produktionen.

1870: Salomon Siedle II utvecklar hemarbetet till en industriell produktion och grundar en fabrik i Furtwangen.

Grundandet av fabriken

1870: Salomon Siedle II utvecklar hemarbetet till en industriell produktion och grundar en fabrik i Furtwangen.

1900: Fabriken växer och utrustas med en ångmaskin. Till vänster i förgrunden: Den enda ännu idag bevarade byggnaden.

Industrialisering

1900: Fabriken växer och utrustas med en ångmaskin. På bildens vänstra kant: Den enda ännu idag bevarade byggnaden.

1953: Nybyggnad efter en förödande brand, där nästan alla fabriksbyggnaderna brann upp.

Den stora branden

1953: Nybyggnad efter en förödande brand, där nästan alla fabriksbyggnaderna brann upp.

1965: På den ursprungliga tomten uppstår en ny förvaltningsbyggnad.

Nytt uppbrott

1965: På den ursprungliga tomten uppstår en ny förvaltningsbyggnad.

1995: Centrumet för logistik och höglagret startar sin aktivitet.

Bekännelse: Logistik på plats

1995: Centrumet för logistik och höglagret startar sin aktivitet.

2000: Den sista kvarblivna byggnaden från den ursprungliga fabriken restaureras.

Omvandling: Den före detta villan

2000: Den sista kvarblivna byggnaden från den ursprungliga fabriken restaureras. I dag befinner sig här företagsledningen, företagskommunikationen och designen.

1805: I Oberbregenbachhof vid Furtwangen driver tre Siedle-generationer gjuteriet, som tillverkar klockor och urdelar.

Ursprung: Gjuteriet

Från 1750: I Oberbregenbachhof vid Furtwangen gjuter tre Siedle-generationer klockor och urdelar. Under mer än två århundraden förblir gjuteriet en viktig del av produktionen.