Ansvar

Hos Siedle är vinsten till för människorna. Inte tvärtom.

Företagarfamiljen Siedle omkring 1900

Familj

Företaget Siedle tillhörde sedan alltid familjen och styrdes kontinuerligt av familjemedlemmar. Inte till dess nackdel: Företagare, i synnerhet av samma typ som Siedle, är mer än bara en manager. De tänker i generationer, inte i kvartalsrapporter, och det varaktiga överlevandet är dem viktigare än snabb vinst.

Fabrikörsfamiljen Siedle omkring 1900

Siedle utbildning och socialt ansvar

Inställning

Siedle är ett familjeföretag av övertygelse – och med övertygelser. Till dem räknas det ansvar, som ett företag och en företagare bär. Siedle betraktar inte vinst som ändamål, utan som förutsättning för att kunna agera i företagets intresse. Målen är oberoendet, säkringen av arbetsplatserna, behållandet av lokaliseringsorten Furtwangen och den skonsamma hantering av vår miljö.

Denna syn kan verka gammalmodig, men Siedle har bevisat, att med den kan ett företag inte bara vara verksam mycket länge, utan även framgångsrikt.

Företagsfilosofi

Siedle pålitlighet

Pålitlighet

Siedle behandlar alltid sina försäljningspartner och kunder pålitligt och rättvist.

Vi söker inte vår fördel på våra partners kostnad. Man måste kunna lita på Siedle - även om det betyder att avstå från kortfristig profit. Detta beträffar till exempel prissättningen, leveransvillkoren, kundservicen och mycket mer.

Siedle socialt ansvar

Socialt ansvar

Siedle är ett medelstort företag, som uppfyller sitt stora sociala ansvar.

Siedle tillhör en familjestiftelse och förblir sina traditionella värden trogen. Försäljning, omvandling till ett aktiebolag eller deltagande av långivare är uteslutet.

Siedle oberoende

Oberoende

Siedle bevarar sitt oberoende och sin självständighet.

Investerare, som först ger pengar och sedan leder företagets öden, kommer inte av en slump. Antingen vill ägarna dra sig tillbaka eller företaget går inte med tillräckligt stor vinst. Det första skälet är uteslutet. Ägarna vill behålla företaget, inte sälja det. Och det andra skälet måste vi undvika. Siedle måste ha framgång och gå med tillräcklig stor vinst.

Siedle stabilitet

Stabilitet

Siedle riktar sina tillväxtmål efter den finansiella stabiliteten.

Det är ingen konst att generera en kortlivad tillväxt med mycket pengar - konsten består av en solid finansierad, hållbar tillväxt. Denna konst måste vi behärska. Siedle måste alltid behålla en tillräckligt stor finansiell reserv, för att kunna fånga upp motgångar.

Siedle medarbetarutveckling

Våra medarbetare

Siedle främjar personalutvecklingen med hög prioritet.

Bara pengar och maskiner skapar ingenting. Viktigare än någonsin är människorna, deras färdigheter och deras kunskaper. Därför främjar vi vår personal, hjälper medarbetarna att utveckla deras färdigheter och sörjer för att vi förblir attraktiva som arbetsgivare.

Siedle säkring av lokaliseringsorten

Säkring av lokaliseringsorten

Siedle säkrar varaktigt företagets lokalisering i Tyskland.

I stället för omlokalisering: Vi säljer mer utomlands, för att vi ska kunna producera mer i Tyskland.

Siedle pålitlighet

Pålitlighet

Siedle behandlar alltid sina försäljningspartner och kunder pålitligt och rättvist.

Vi söker inte vår fördel på våra partners kostnad. Man måste kunna lita på Siedle - även om det betyder att avstå från kortfristig profit. Detta beträffar till exempel prissättningen, leveransvillkoren, kundservicen och mycket mer.

Siedle socialt ansvar

Socialt ansvar

Siedle är ett medelstort företag, som uppfyller sitt stora sociala ansvar.

Siedle tillhör en familjestiftelse och förblir sina traditionella värden trogen. Försäljning, omvandling till ett aktiebolag eller deltagande av långivare är uteslutet.

Code of Conduct

Siedle Code of conduct

2021 anslöt sig Siedle till uppförandekoden (Code of Conduct), som har definierats av det tyska centralförbundet för elteknik- och elektronikindustrin ZVEI. Tillsammans med företagsfilosofin dokumenterar koden företagets bekännelse till det sociala ansvaret och till respekten av de etiska principerna. Den beträffar normer som är erkända över hela välden som t.ex. Förenta Nationens deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationens överenskommelse mot korruption, Rio-deklarationen angående miljö och utveckling och den internationella arbetsorganisationens direktiv.

Inom ramen av en frivillig självförpliktelse gäller uppförandekoden från ZVEI för Siedles ekonomiska agerande och affärsrelationer, om den egna företagsfilosofin inte föreskriver strängare direktiv.

Code of Conduct som PDF

Engagemang

Horst Siedle

Stiftelsen Horst-Siedle

Den allmännyttiga stiftelsen Horst-Siedle understöder sociala och kulturella inriktningar eller projekt i Furtwangen och dess omgivning. Den främjar till exempel förskolor och föreningar, men även privata hushåll som har hamnat i en nödsituation. Företagaren Horst Siedle grundade stiftelsen i samband med sin 60-årsdag. I stället för att organisera en stor fest, tillförde han sin stiftelse ett generöst garantikapital, som han sedan ökade flera gånger.

Idag koncentrerar företaget Siedle sitt engagemang rörande välgörenhet och sociala frågor i Horst-Siedle-stiftelsen. Därmed koncentrerar den sig på att förbli sina värden trogen, på lokaliseringsorten, sina människor och deras miljö.

Mer om Horst Siedle