Vilka vi är

Siedle är en av Tysklands och Europas ledande tillverkare av dörrhögtalaranläggningar och byggnadskommunikationsteknik. Under sin långa historia har företaget alltid utvecklat sig vidare.  Siedle var alltid pionjär och uppfinnare – och har alltid hållit fast vid sina värderingar.

;

Made in Black Forest: Om Siedle

Vad kännetecknar Siedle? Vi tror: Det är i synnerhet människorna. Vad de gör, hur de gör det, med vilken noggrannhet, koncentration, precision. Och hur detta tillgodogörs för kvaliteten på våra produkter. Därför har våra medarbetare placerats i centrum i vår företagsfilm.

Ursprung och perspektiv

Från pionjär för dörrhögtalaranläggningar har vi blivit ledare för innovativ byggnadskommunikation, vars anläggningar används i hela världen – i små och stora bostadshus, i företag, sjukhus, konserthus och museer.

Siedle experter och impulsgivare

Experter och impulsgivare

Från kommunikationsanläggning med video vid ingången via mobilt öppnande av dörrar med smartphonen ända till kommunikationssystem i nätverk: Vi utvecklar och tillverkar produkter, som tjänar förståelsen – mellan inne och ute, privat och offentligt, hemma och borta.

Våra produkter
Siedle Access anslutning till IP-nätet

Vi gestaltar framtiden

Som specialist för byggnadskommunikation går vi nätverkens väg: Teknologiskt genom våra IP-system, med vilka dörrkommunikationen låter sig integreras i företag eller Smart Home, och strategiskt genom samarbete med samarbetspartner som Jung och eNet Smart Home Allianz.

Digitalt sammanbundna: IP-system
Siedle vilka vi är, Schwarzwald

Made in Black Forest

Siedle utvecklar och producerar uteslutande i Furtwangen i Schwarzwald – och investerar här omfattande: I högteknologisk produktion, modernaste logistik samt forskning och utveckling. Ett bidrag till kvalitetssäkringen, men som även uttrycker ansvaret för lokaliseringsorten och människorna som bor där.

Lokaliseringsort och investeringar
Siedle utbildning och socialt ansvar

Ansvar

Företaget Siedle bär ett stort socialt ansvar för sina medarbetare, sin lokaliseringsort och sin miljö. Företaget är ansvarigt för säkerheten på arbetsplatserna, för lokaliseringsorten och den sociala jämvikten.

Värden och företagsfilosofi
Siedle engagemang för arkitektur

Engagemang för arkitektur

Hur har megatrenderna globalisering och digitalisering påverkat arkitekturen och byggnadstekniken? I vilken mån förskjuts gränserna mellan det offentliga och det privata, mellan den virtuella och den reala världen? Vill vi ha mer säkerhet – eller behåller vi hellre mer frihet? Den fråga, med vilken vi är konfronterade, är nu betydligt mer komplex än förr. Därför befattar sig Siedle med den. Och främjar organisationer och format, som sysslar med dessa ämnen.

Engagemang för arkitektur
Siedle klockgjuteri

Familjeföretag i sjunde generationen

I mitten av 1700-talet började Mathäus Siedle att gjuta klockor för urindustrin på sin gård i Schwarzwald. Hans barnbarnbarn Salomon öppnade ytterligare ett affärsfält: Svagströmstekniken. 1887 tillverkade Siedle de första telefonerna, under 1930-talet de första dörrhögtalaranläggningarna. På terrängen, där vårt företag började för mer än två och ett halvt århundraden, producerar vi fortfarande.

Historia: Generationer och milstolpar
Siedle: Made in Germany

Made in Germany. Sedan 1750.

Siedle utvecklar och producerar uteslutande i Furtwangen i Schwarzwald. Ett bidrag till kvalitetssäkringen, men som även uttrycker ansvaret för lokaliseringsorten och människorna som bor där.

Made in Germany

Data och fakta

Siedle familjeföretag
Familjeföretag

Siedle är ett av Tysklands mest traditionsrika familjeföretag. Sedan 1750 producerar vi i Furtwangen i Schwarzwald och existerar nu sedan sju generationer i samma familj. Våra medarbetare, till antalet omkring 450, är stolta över företagets historia och betecknar sig själva som "Siedleanare".

Siedle personligt understöd
Personligt understöd

Vi understöder våra kunder med våra egna experter, live, från människa till människa. Fler än 50 medarbetare i kundtjänsten understöder våra partner i hantverket och handeln med råd. De ställer sina tekniska kunskaper till förfogande och understöder dem individuellt, per telefon eller på plats.

Siedle utveckling
Utveckling

Siedle investerar årligen runt 10 % av sin omsättning i utvecklingen. Omkring 50 medarbetare arbetar här på nya idéer, bland annat med utvecklingen av maskinvaror och program.

Siedle Digital Business
Digital Business

Vårt yngsta affärsområde Digital Business utarbetar innovativa affärsmodeller för framtiden. Ungefär tio medarbetare optimerar vårt systemlandskap och utvecklar digitala tjänster, från Augmented Reality ända till e-handeln.

Siedle innovation
Innovationskraft

Siedle har alltid förstått att i tid satsa på innovativa nyckelteknologier. Förmågan att förnya sig och beredskapen att gå nya vägar kännetecknar företaget: Därom vittnar våra milstolpar.

Historia: Milstolpar
Siedle hållbarhet
Hållbarhet

Miljö- och klimatskydd hör till Siedles viktiga teman. De gäller för vår produktion, men även för våra produkter. Eftersom den som vill skona miljön och resurserna, måste tillverka saker, som fungerar länge och kan repareras, om det skulle behövas.

Kvalitet och hållbarhet
Siedle partnernätverk
Partnernätverk

Siedle erbjuder byggherrarna ett starkt partnernätverk, som täcker hela landet. Fler än 120 Studio-partner och 530 Siedle-partner i det tyska elhantverket är särskilt specialiserade på Siedle. Och fler än 80 Access Certified Partner (ACP) inom landet och utomlands är experter på IP-systemet Siedle Access.

Siedle internationell
Siedle internationell

Siedle driver fyra internationella filialer och samarbetar globalt med fler än 35 försäljningspartner. De säkerställer, att dörrkommunikationen från Schwarzwald är tillgänglig i hela världen.

Kontakt

Medlemskap och samarbeten

ForeSight-Logo_320x320.png
ForeSight

ForeSight är plattformen för Smart-Living-tjänster med artificiell intelligens (AI). Partnerna utvecklar och provar tillsammans nya AI-metoder för ett säkert, enegieffektivt och komfortabelt boende. Som kooperationspartner understöder Siedle ForeSights innovativa mål.

Mer om ForeSight
Siedle samarbete KNX
KNX Association

KNX tar över uppbyggnaden av nätverk och automatiseringen i Smart Home. Systemet styr till exempel hus- och multimediafunktioner eller visualiserar och analyserar energiförbrukningen (Smart Metering). Siedle är medlem i detta förbund och understöder så framtidens teknologi.

KNX Association
Siedle samarbete ZVEH
E-hantverkets partner för premiummärken

Med sina premiummärken är Siedle e-hantverkets partner i ZVEH (det tyska el- och informationstekniska hantverkets förbund). Därmed understöder vi elhantverkets märke, som med sina erbjudanden uppfyller kraven på den modernaste byggnadstekniken, energieffektiviteten och e-mobiliteten.

E-hantverket i ZVEH
Siedle samarbete JUNG
Jung

Inom ramen av samarbetet utrustar Siedle inomhusstationerna från Jung med "Siedle Systemtechnik". Inomhusstationerna från Jung, vars komponenter, förpackning eller produktinformation är markerade med logotypen "Systemtechnik", är fullständigt kompatibla med Siedle-teknologin.

Jung - kontakter och system
Siedle samarbete eNet Smart Home
eNet Smart Home Allianz

Som medlem i eNet Allianz ansluter sig Siedle till fler starka märken för belysnings- och byggnadsteknik. Med eNet Smart Home erbjuder de ett integrerat, framtidssäkert system, som kan användas intuitivt och installeras i efterhand.

eNet Smart Home
Siedle samarbete Stiftung Elektro-Altgeräte Register
Stiftung Elektro-Altgeräte Register

Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) registrerar tillverkarna av el- och elektronikapparater och koordinerar tillhandahållandet av uppsamlingsbehållare och hämtning av förbrukad utrustning hos myndigheternas inriktningar för avfallshantering i den Tyska Federationen.

Registret för elektriskt och elektroniskt avfall
Siedle samarbete DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Sedan 2012 är Siedle medlem i Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Denna tyska organisation för hållbart byggande har för mål att skapa en lämplig förståelse för kvalitet på bostads- och fastighetsmarknaden, som ska utgöra basen för ett ansvarsfullt och hållbart handlande.

DGNB
Siedle samarbete formgivningsrådet
Formgivningsrådet

Stark design och starka märken hör ihop. Denna inställning förbinder formgivningsrådet (German Design Council) och dess stiftelsemedlemmar. Som designorienterat företag samarbetar Siedle sedan länge med det tyska formgivningsrådet. Designen på våra produkter belönades flera gånger av dess jury.

German Design Council
Mer om ARCH+ features
Mer om Architekturforum Freiburg