Next Generation Siedle Vario

Förbättrad användbarhet, IP-funktionalitet och ny design

02.03.2024

Siedle nylanserar sin klassiker Siedle Vario: Den nya generationen kommer med förfinad användbarhet, IP-funktionalitet och tidsmässigt utseende. Med det nya installationskonceptet blir monteringen enklare och snabbare, priset förblir oförändrat.

Siedle Vario har blivit symbolen för den modulärt uppbyggda dörrstationen, för många även för själva dörrhögtalaranläggningen. Därför vidareutvecklar Siedle designklassikern kontinuerligt. Den aktuella nylanseringen medför många förbättringar inom tekniken och användbarheten. Och den ger Siedle Vario ett nytt ansikte: Finare, lättare, mer tidsmässig. För IP-systemet Siedle Access Professional lanserar Siedle en kombinerad modul på marknaden, vilken förenar kamera och dörrhögtalare. Därmed är det möjligt att erbjuda tydligt mindre anläggningar med samma funktionalitet till ett tydligt lägre pris.

Helt förnyad: Dörrhögtalare och anropsknappar

Allra bäst ses nyutvecklingarna på dörrhögtalaren. De karakteristiska lamellerna har rakare linjer, är finare; bygger på ett modernare arkitekturspråk. Som ett skärmtak skyddar den mot regn och fukt. I motsats till många andra produkter på marknaden, lämpar sig högtalaren utan problem för att användas utomhus och är därför ytterst pålitlig och har en lång brukstid.

Siedle har överarbetat användningskonceptet för anropsknapparna komplett. Användartester bekräftar den praktiskt taget felfria användbarheten. Näst intill hela ytan av anropsknapparna kan användas för aktiveringen, allokeringen av namnskylten och ringknappen är entydig.

Knapparnas tryckpunkt märks klart; en ny kvitteringston bekräftar dörranropet. Vid leveransen är funktionen aktiverad, med en knapp på höljets baksida kan den avaktiveras.

Med sin homogena ljusfördelning säkerställer belysningen en bra läsbarhet. Den har en varmare färgtemperatur och kan anpassas till omgivningens ljusstyrka eller helt kopplas från.

Enklare och snabbare: Installationen

Den nya Siedle Vario kommer med ett nytt installationskoncept: Det räcker med en enda flatbandskabel, för att förbinda funktionerna med varandra. Att skruva fast trådar i klämmor hör till en förfluten tid, installationen blir enklare och därmed billigare.

Den modulära principen för Siedle Vario har naturligtvis bibehållits. Vid upprustning i efterhand eller modernisering är det möjligt att byta ut apparater utan konstruktiva förändringar. Den beprövade monteringsramen och höljet är samma. Om äldre Vario-anläggningar ska upprustas i efterhand, finns det passande tillbehör för att förbinda de nya modulerna.

Kombimodul för IP-systemet

För första gången kombinerar kamera-dörrhögtalaren för Siedle Access Professional två funktioner i en enda Vario-modul: Audio och video. I stället för två moduler räcker det med en enda, arbetet med montering reduceras.

Siedle Vario finns fortfarande i seriefärgerna Vit, Silver-Metallic, Antracitgrå och Glimmerlack Mörkgrå; och därutöver lackerar vi varefter önskemål i varje RAL-färg.

www.siedle.se/vario