Mobila kopplingsfunktioner och videoströmning fullt integrerade

Siedle Access Professional 7.1.4

02.03.2024

Siedle släpper ut en ny release för Siedle Access-Professional. I första hand utvidgas den mobila performansen för det beprövade IP-systemet för dörrkommunikation och byggnadsstyrning. Siedle appen tar därmed över meddelanden och andra funktioner i IP-systemet. Det är dessutom möjligt att realisera den digitala videosplittingen via ONVIF. Releasen innehåller även förbättringar inom ramen av den reguljära systemvården.

"Denna release är ett konsekvent steg, när man tänker på trenden till komplett mobilitet", säger produktmanagern Markus Hummel. Eftersom i de högvärdiga bostäderna blir smartphonen allt mer till kopplingscentral för byggnadsstyrningen. I företag måste däremot arbete överföras till medarbetare, som befinner sig på olika lokaliseringsorter. Med den nya releasen kan Siedle nu inrikta IP-baserade system för dörrkommunikation och byggnadsstyrning, som ännu mer exakt bemöter dessa behov.

Smarta funktioner med Siedle appen

Med Siedle appen kan nu upp till 44 olika kopplings- och meddelandefunktioner styras i ett system med Siedle Access Professional: Från omdirigeringen av anrop eller visualiseringen av dörrstatusen via aktiveringen av DoorMatic och kopplingen av sidoingångarna ända till individuella funktioner som öppnandet av grindar eller inkopplingen av utomhusbelysningen.

Därutöver skiljer Siedle appen nu mellan dörr- och våningsplansanrop. När en gäst ringer på, visar appen varifrån det ringer.

Videoström via ONVIF

Siedle Access Professionals videokärna byggdes komplett om. För alla kameror, som via en Siedle dörrhögtalarcontroller är anslutna till IP-systemet, står en digital videosignal till förfogande.

Den hämtas via ONVIF, en internationell standard, med vilken IP-baserade säkerhetsprodukter kan kommunicera med varandra i ett system. Videoströmmarna kan till exempel användas för den permanenta videoregistreringen för övervakningsändamål eller för att visa videobilder i andra system, som paneler för byggnadsautomationen.

Användningen av den digitala videosplittingen för Siedle Access-Professional frikopplas med hjälp av ett betalbelagt så kallat funktionsläge. Med denna modell är det möjligt att okomplicerat integrera systemfunktioner, som inte hör till Siedle Access-Professionals standardomfång.

Aktiveringen av sådana systemfunktioner samt planeringen, installationen, idrifttagningen och administrationen av Siedle Access Professional genomförs av en Access Certified Partner (ACP). Det är certifierade partner till Siedle, vilka har bevisat sin kvalifikation i kontroller.

Releasen 7.1.4 för Siedle Access Professional står redan till förfogande.

www.siedle.se/access