Dörröppnare med livebild på smartphonen

Video-dörrhögtalaranläggning med Siedle app

12.07.2023

Vara vid husdörren och alltid se, vem som precis har ringt på: Det ger helt enkelt en skön känsla. Den passande video-dörrhögtalaranläggningen från Siedle sörjer för denna säkerhet och denna komfort. Med Siedle appen blir dörringklockan mobil: Signalen med livebild sänds till smartphonen, hemma i WLAN och borta via mobiltelefon. Och när det verkligen är viktigt, kan husdörren öppnas även från längre avstånd.

Däröver gläder sig Julia: Hon har kommit hem tidigare än tänkt från leken med sin bästa väninna och står nu framför husdörren. Men hennes mamma har sprungit till bageriet, för köpa något till middagen …

Familjevänlig app

Tack och lov har Julias föräldrar låtit installera en video-dörrhögtalaranläggning, som sänder ringsignalen även till deras smartphoner. Siedle appen kan drivas parallellt på flera mobilenheter och är absolut familjevänlig.

Vid bageriet hör Julias mamma ringsignalen och ser sitt yngsta barn på displayen. Hon kan genast öppna husdörren för sin dotter. På användningsytan viftar hon helt enkelt in den virtuella Siedle appens nyckel i låset. Genom att ändra färg bekräftar appen, att dörröppnaren blir aktiv.

Smartphone som nyckel

Siedle appen kan även användas som husnyckel: Därmed bortfaller det omständliga letande efter nyckeln i jackan och fickorna. Det är praktiskt för Julias föräldrar. På sina smartphonar öppnar de Siedle appen, aktiverar dörröppnaren och låter sig själva komma in i huset.

Säkra data, server i Tyskland

Siedle appen står för högsta datasäkerhet. Kommunikationen sker kodat, lika väl mellan systemet och servern liksom mellan servern och Siedle appen. På servern finns det av princip ingen personrelaterad data. Alla data lagras i Tyskland och är underkastade den stränga tyska och europeiska lagen. Därutöver ställer tillverkaren regelbundet kostnadsfria uppdateringar för appen till förfogande. Dessa uppdateringar överförs direkt till mobilenheterna och säkerställer datasäkerheten permanent.

Pressbilder

En flicka med nalle står framför husdörren och vinkar till video-dörrhögtalaranläggningens kamera. Även när hon är borta, kan hennes mamma öppna med hjälp av Siedle appen på smartphonen.

Vara där, när det är viktigt

"Hej mamma!" – När Julia ringer på video-dörrhögtalaranläggningen, är hennes mamma genast där för henne: Med Siedle appen sänds signalen samt livebild till mammans smartphone. Och hon kan öppna dörren för Julia – även när hon är borta eller på kontoret.

Smartphone med Siedle appens användningsyta och livebild från video-talanläggningen vid husdörren.

\

Med Siedle appen på smartphonen ser Julias mamma alltid och överallt, när dottern står framför husdörren och ringer på. Hon kan prata med Julia och öppna dörren åt hanne, även när hon är borta eller på kontoret.
 

En flicka med nalle står framför husdörren och vinkar till video-dörrhögtalaranläggningens kamera. Även när hon är borta, kan hennes mamma öppna med hjälp av Siedle appen på smartphonen.

Vara där, när det är viktigt

"Hej mamma!" – När Julia ringer på video-dörrhögtalaranläggningen, är hennes mamma genast där för henne: Med Siedle appen sänds signalen samt livebild till mammans smartphone. Och hon kan öppna dörren för Julia – även när hon är borta eller på kontoret.

Smartphone med Siedle appens användningsyta och livebild från video-talanläggningen vid husdörren.

\

Med Siedle appen på smartphonen ser Julias mamma alltid och överallt, när dottern står framför husdörren och ringer på. Hon kan prata med Julia och öppna dörren åt hanne, även när hon är borta eller på kontoret.