Smart livebild från husingången

Video-dörrhögtalaranläggning och Siedle app

20.06.2023

Alltid veta, vem som står framför husdörren: Det ger helt enkelt en känsla av säkerhet. Den passande video-dörrhögtalaranläggningen från Siedle sörjer för denna säkerhet – alltid och överallt. Eftersom med Siedle-appen blir dörringklockan mobil. Signalen med livebild sänds även till smartphonen, hemma i WLAN och borta via mobiltelefon. Invånarna ser alltid, vem som ringer på. Och när det verkligen är viktigt, kan husdörren öppnas per smartphone.

Lukas har kommet hem tidigare igen: Den sista lektionen ägde inte rum. Utan husnyckel måste han vänta framför dörren. Tack och lov har hans föräldrar låtit installera en video-dörrhögtalaranläggning, vilken leder ringsignalen även till deras smartphoner. Siedle appen kan drivas parallellt på flera mobilenheter och är absolut familjevänlig.

Tillfälligtvis är Lukas mamma redan hemma denna dag. Hon har precis sin smartphone i handen, för att se, om det har kommit något kort meddelande. Då ringer Lukas på! Med Siedle appen ser hon sin son på displayen – och kan genast öppna dörren åt honom. För detta viftar hon helt enkelt in den virtuella nyckeln i låset. Genom att ändra färg bekräftar appen, att dörröppnaren blir aktiv. I detta moment är kommunikationsstället på väggen inte alls nödvändigt. Men som fast installerad backup är den i många situationer till stor hjälp: Alltid, när smartphonen precis då inte är till hands.

Säkra data, server i Tyskland

Siedle appen står för högsta datasäkerhet. Kommunikationen sker kodat, lika väl mellan systemet och servern liksom mellan servern och Siedle appen. På servern finns det av princip ingen personrelaterad data. Alla data lagras i Tyskland och är underkastade den stränga tyska och europeiska lagen. Därutöver ställer tillverkaren regelbundet kostnadsfria uppdateringar för appen till förfogande. Dessa uppdateringar överförs direkt till mobilenheterna och säkerställer datasäkerheten permanent.