Billigare till den nya kommunikationsanläggningen

KfW-bidrag för åldersanpassad ombyggnad

17.03.2021

Den tyska utvecklingsbanken (KfW) understöder investeringar för åldersanpassad ombyggnad och mer komfort i bostaden. Även installationen av en modern porttelefon understöds.

Siedle dörrkommunikationsanläggning med statusindikator och kamera för mer tillgänglighet
En kommunikationsanläggning från Siedle med statusindikator (till höger) och kamera (till vänster) är en investering i tillgänglighet och komfort – och understöds extra av KfW.

Den riktiga kommunikationsanläggningen sörjer för mer tillgänglighet och komfort. Siedles modeller kan erhållas med till exempel statusindikator och videokamera. Statusindikatorn sänder de hörselskadade personerna vid ingången ett optiskt returmeddelande; med kameran kan invånarna alltid diskret se vad som händer framför dörren. Och med det digitala gränssnittet kan kommunikationsanläggningen även bindas in i Smart Home. Så kommer dörrranropet inklusive live-videobilden på smartphonen.

Vem understöds och hur går det till?

Understödet kan ansökas av ägarna till en- och tvåfamiljshus och ägarlägenheter i bostadsägarföreningar, och av hyresgäster i lägenheter och enfamiljshus. För isolerade åtgärder uppgår investeringsbidraget för åldersanpassad ombyggnad till 10 % av de stödberättigade kostnaderna och maximalt 5.000 Euro.

KfW-programmens medel är begränsade, bidragen beviljas i den ordning som ansökningarna lämnas in. Det lönar sig alltså att vara snabb!

Mer information om investeringsbidragen för åldersanpassat ombyggande står till förfogande på KfW:s hemsida: www.kfw.de/455-b .

Tillbaka till nedladdningarna