Talangfabrik för kommunikationsanläggningens framtid

Utbildning i elindustrin: Siedle i Furtwangen

26.07.2021

Den digitala trenden har även tagit grepp om eltekniken. Denna utveckling återspeglas i branschens utbildningsyrken, till exempel hos Siedle. Specialisten för dörrkommunikation från Schwarzwald utbildar allt mer i IT-yrken. Med sina runt 20 lärlingar har Siedles utbildning blivit en talangfabrik för kommunikationsanläggningens framtid.

Kommunikationsanläggningarna och inomhusstationerna utgör fortfarande kärnverksamheten för Siedle från Furtwangen. Men dagens produkter har ofta ett digitalt inre liv. Och med deras hjälp kan den redan befintliga anläggningstekniken anslutas till den digitala världen, till exempel per app till smartphonen.

Därför utbildar Siedle, vid sidan om industritjänstemän med kompletterande kvalifikation, elektroniktekniker för apparater och system samt lagertjänstemän, i synnerhet i IT-yrken: IT-specialister, matematisk-tekniska programutvecklare samt IT-systemelektroniker. Och inom ramen för den duala studiegången "Studium Plus" kan unga kloka huvuden kombinera sin utbildning i elektroteknik och informatik hos Siedle med studier på högskolan Furtwangen.

Utbildningsstart med "PEP"

Företaget från Schwarzwald lägger ett stort värde på att integrera lärlingarna i projekt. Grundstenen läggs under det första utbildningsåret, som Siedles utbildare Mathias Seeburg förklarar: "Våra lärlingar startar utbildningen med ett projekt, där de får utveckla en produkt. Eller som vi kallar det: med 'PEP'. Tillsammans omsätter de ett projekt som har önskats av en kund. De arbetar tillsammans yrkesövergripande och kund- och processororienterat. Förutom specialkunskaperna främjar detta även de sociala kompetenserna. I mittpunkten står här det kundorienterade tänkandet och agerandet."

Siedle lärlingarnas PEP-resultat tjänar ett gott ändamål: De kommer ofta regionala sociala institutioner eller utbildningsanstalter till godo. Så koncipierade två grupper infoskärmar med olika användarytor, som nu används i en rehabiliteringsklinik för barn och i en folkhögskola.

Praktiskt och personligt

Utbildningen gestaltas även i fortsättningen praktisk och personlig. Fler än 40 utbildningsledare säkerställer, att lärlingarna får optimalt understöd och optimal vägledning. "Det nära utbytet på ögonhöjd är ett speciellt kännetecken för Siedles utbildning", menar utbildaren Seeburg. "Våra lärlingar sätts tidigt och intensivt in på företagets projekt och tar över ansvar."

Så har Siedles lärlingar konstruerat flera specialapparater för vårt interna laboratorium för akustik. Laboratorieförstärkare, mikrofontestare och kopplingsur understöder utvecklingsingenjören under hans dagliga arbete. En annan lärlingsgrupp koncentrerade sig på temat "Digital Signage" och utvecklade en prototyp för digitala skyltar för dörrar.

"I dessa projekt lär vår lärlingar känna olika uppgifter, som senare väntar på dem när de arbetar i yrket", säger Mathias Seeburg. "Tillsammans kommer de på, vilka deras personliga starka sidor är och vad var och en har lust att arbeta med. Det är helt väsentligt för ett bra framtidsperspektiv med passande arbetsplats. Och jag säger inte utan stolt: En sådan arbetsplats har vi till idag alltid kunnat erbjuda våra utexaminerade."

Digitala nyckelteknologier "made in Furtwangen"

"Två av våra blivande IT-specialister stod nyligen framför kameran och föreställde sitt utbildningsyrke", berättar Siedles utbildare Mathias Seeburg. "Frågan ställdes av ett utbildningsinitiativ, som presenterar digitala yrkesfält. Exemplet visar: Siedle upplevs som adress för digitala nyckelteknologier."

Tillbaka till nedladdningarna

Pressbilder

Siedle utbildning IT-specialister filminspelning

Digitala nyckelteknologier \

Siedles utbildare Marc Heinzelmann förklarar framför kameran, vad en IT-specialist gör.

Siedle utbildningsteam

Team \

I projekten arbetar Siedles lärlingar på kommunikationsanläggningens framtid: I till exempel arbetsgruppen "Digital Signage" med en prototyp för digitala skyltar för dörrar.

Siedle utbildning projekt infoskärm rehabiliteringsklinik

Utbildningsstart med \

Redan under sitt första år realiserar Siedles lärlingar ett projekt, som har önskats av en kund – som denna infoskärm för en rehabiliteringsklinik för barn i Schwarzwald.

Siedle utbildning medarbetare Mathias Seeburg

\

Siedles utbildare Mathias Seeburg lägger stort värde på ett utbyte på ögonhöjd: "Våra lärlingar sätts tidigt och intensivt in på företagets projekt och tar över ansvar."

Siedle utbildning IT-specialister filminspelning

Digitala nyckelteknologier \

Siedles utbildare Marc Heinzelmann förklarar framför kameran, vad en IT-specialist gör.

Siedle utbildningsteam

Team \

I projekten arbetar Siedles lärlingar på kommunikationsanläggningens framtid: I till exempel arbetsgruppen "Digital Signage" med en prototyp för digitala skyltar för dörrar.