Siedle är en ny kooperationspartner till ForeSight

Plattform för tjänster för smart boende

Siedle är en associerad partner till ForeSight. Till denna plattforms viktigaste ansatser hör att, oberoende av tillverkare och yrkeskår, kunna integrera säkra, pålitliga och användarvänliga tjänster för smart boende i bostadshus. Med denna vision av ett digitalt ekosystem satsar detta innovativa forskningsprojekt i synnerhet på teman som artificiell intelligens och semantisk interoperabilitet.

Genom att anta kända associerade partner, stärker de sjutton ForeSight-partnerna sin hållbarhetsstrategi. Februari 2022 trädde S. Siedle & Söhne in som associerad partner. Företaget från Schwarzwald för i synnerhet med sig sina kunskaper inom områdena byggnadskommunikation och passerkontroll och medverkar vid utarbetningen av en lyckad överföringsstrategi. Målet för samarbetet är att i framtiden kunna erbjuda branschövergripande lösningar för smart boende. Genom att betrakta temat utifrån, kan de associerade partnerna dessutom ge viktiga impulser för omsättningen av de innovativa innehållen i projekten, i synnerhet inom de fyra användningsfallen smart byggnadsförvaltning, smart energihushållning, intelligent husportvakt och smart assistans.

Branschövergripande samarbete

"Teknologierna rörande temat smart boende måste inte definieras om i projektet ForeSight. Det handlar snarare om att hitta vägar ut ur det fortfarande övervägande silotänkandet och om att påvisa fördelarna med komplett nätanslutna och digitala bostadshus. Tack vare integrationen av våra associerade partner avancerar vi exemplariskt för ett branschövergripande samarbete", säger Michael Schidlack, förste forskningsadministratör hos ForeSight.

Framtidsplattform med expertkunskaper inom dörrkommunikationen

"I mina ögon är ForeSight den starka framtidsplattformen för intelligenta och förutseende tjänster för smart boende", förklarar Christoph Weber, direktör för teknik hos Siedle. "Som specialister medför vi våra expertkunskaper inom dörrkommunikationen och gläder oss över nya, spännande utvecklingsperspektiv."

För målet att gemensamt kunna uppnå mer, sammanför ForeSight bostadsbranschen, tillverkare av byggnadsteknologi, sammanslutningar och vetenskapen, för att för första gången gemensamt kunna prova AI-metoder med syftet att ekonomiskt kunna driva projekt inom området bostäder. Därmed kan snart alla processerna i byggnaden genomföras digitalt: Från kommunikationen med hyresgästerna och förvaltningen av dem via det förutseende automatiska underhållet av byggnaden och ända till externa tjänster som till exempel en intelligent portvakt vid dörren eller utdelning av paket utan nyckel.

 

Pressbilder

Christoph Weber, direktör för teknik hos Siedle

Specialistens kunskaper inom dörrkommunikationen

Christoph Weber, direktör för teknik hos Siedle: "Som specialister medför vi våra expertkunskaper inom dörrkommunikationen på plattformen ForeSight och gläder oss över nya, spännande utvecklingsperspektiv."

Logotyp ForeSight

Plattform för tjänster för smart boende

ForeSight är plattformen för kontextkänsliga, intelligenta och förutseende tjänster för smart boende och förenar 17 konsortiumspartner och fler än 50 associerade partner från industrin och forskningen.

Christoph Weber, direktör för teknik hos Siedle

Specialistens kunskaper inom dörrkommunikationen

Christoph Weber, direktör för teknik hos Siedle: "Som specialister medför vi våra expertkunskaper inom dörrkommunikationen på plattformen ForeSight och gläder oss över nya, spännande utvecklingsperspektiv."

Logotyp ForeSight

Plattform för tjänster för smart boende

ForeSight är plattformen för kontextkänsliga, intelligenta och förutseende tjänster för smart boende och förenar 17 konsortiumspartner och fler än 50 associerade partner från industrin och forskningen.