Ny ledningsgrupp hos Siedle

. Siedle & Söhne: Ändring i företagstoppen

13.06.2023

Hos Siedle tar en grupp bestående av tre verkställande direktörer över ansvaret för företaget, tillverkare av kommunikationsteknik i Schwarzwald. Gabriele Siedle, 71, drar sig tillbaka ur det operativa ledarskapet i mitten av året. Hon förblir företaget förbundet i andra positioner.

Jochen Cura, 48, som kommersiell direktör tillhör han sedan redan många år företagstoppen. Peter Strobel, 60, är sedan januari ny direktör för Marknad och Innovation. Fram till detta var Strobel ledare för företagskommunikationen under nio år. Christoph Weber, 44, arbetar sedan många år i olika positioner för Siedle, senast som verkställande direktör, och sedan januari är han ny direktör Teknik.

Nyckelkompetenser i gruppen

Den nya organisationsstrukturen med en ledningsgrupp med tre personer är ett medvetet taget beslut, för att säkra det medelstora företagets identitet och göra det framtidssäkert – i linje med Siedles ledmotiv. "Dessa ledmotiv är vår kompass för den långfristiga företagsstrategien", förklarar Peter Strobel. "Siedle har ett solitt fundament, på vilket vi bygger. Vår grupp personifierar alla nyckelkompetenser vi behöver: För utvecklingen av innovationer och förfiningen av digitala affärsmodeller samt för en effektivare produktion på lokaliseringsorten Furtwangen under ramvillkoren för Industri 4.0."

Gabriele Siedle presiderar holdingen och familjestiftelsen

Den hittillsvarande ordföranden för företagsdirektionen Gabriele Siedle drar sig tillbaka ur företagets operativa ledningen. Hon förblir verkställande direktris för holdingföretaget, i vilket alla företagen i Siedle-gruppen är samlade (Siedle i Furtwangen, Novotechnik i Ostfildern-Ruit, K+E i Mönchweiler, Contelec i Biel/Schweiz).

Som styrelsemedlem i Siedle-familjestiftelsen säkerställer Gabriele Siedle dessutom, att företaget fortfarande förs i enhet med ledmotiven och värdena. Till detta räknas säkringen av lokaliseringsorten Furtwangen. Vid företagets säte bibehåller Siedle många bearbetningssteg i egen regi och uppnår mer än 80 procent av förädlingsvärdet.

Ny ledningsgrupp: Christoph Weber, Jochen Cura, Peter Strobel
Ny ledningsgrupp: De tre verkställande direktörerna Christoph Weber, Jochen Cura och Peter Strobel (från vä. till hö.) tar över ansvaret för företaget hos Siedle. Vid företagets säte i Schwarzwald producerar företaget med modernaste maskiner även kretskorten för det inre tekniska livet i talanläggningarna \