Modernisera dörrkommunikationen billigare

KfW-bidrag för åldersanpassad ombyggnad

17.03.2021

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) understöder hantverkets kunder vid investeringar för åldersanpassad renovering och mer komfort. Bidrag kan även erhållas för inbyggnaden av modern dörrkommunikation.

Siedle dörrkommunikation KfW understöd
En kommunikationsanläggning från Siedle är en hållbar investering i mer tillgänglighet och komfort, vilket understöds extra av KfW.

Siedles porttelefoner sörjer för mer tillgänglighet och komfort – till exempel med en statusindikator, som ger ett optiskt returmeddelande, eller en videokamera, med vilken invånarna alltid diskret kan se vad som händer framför dörren.

Understödet kan ansökas av ägarna till en- och tvåfamiljshus och ägarlägenheter i bostadsägarföreningar, och av hyresgäster i lägenheter och enfamiljshus.

KfW-programmens medel är begränsade; bidragen beviljas i den ordning som ansökningarna lämnas in.

Mer information om investeringsbidragen för åldersanpassat ombyggande står till förfogande på KfW:s hemsida: www.kfw.de/455-b .

Tillbaka till nedladdningarna