IP-dörrkommunikation så enkel som aldrig tidigare

Siedle Access Professional 6.1

22.03.2022

Siedle optimerar sitt IP-system Access Professional med fokus på användarupplevelse: Release 6.1 gör IP-dörrkommunikationen ännu mer användarvänlig. Den nya versionen förenklar många förlopp från nätverksinställningarna till idrifttagningen och erbjuder användarna så mycket komfort och effektivitet som aldrig tidigare.

Med sina viktiga ändringar understöder Access Professional 6.1 konfigurationen, idrifttagningen och förvaltningen av systemet.
En Wizard leder dig under den första idrifttagningen. Hjälpprogrammet leder genom alla relevanta nätverksinställningar och gör att Access Professional kan användas inom kortaste tid.

Med den nya releasen är nätverksinställningarna integrerade i systemförvaltningen. Därmed kan alla systemparametrarna anpassas i en meny – med hjälp av en enda användningsyta, som överskådligt understöder systemkonfigurationen.

Många andra detaljförbättringar och nya intelligenta hjälpfunktioner bidrar till den intuitiva och komfortabla användningen, till exempel funktionerna back och restore, som används för att säkra och återställa systemkonfigurationerna.

För stora projekt medför den nya Access Professional 6.1 tydliga effektivitetsvinster – överallt, där olika ingångsområden, utspridda lokaliseringar och många deltagare ställer höga krav på systemtekniken. Tillsammans med den gynnsamma användar-licensmodellen och de prisvärda IP-inomhusstationerna för audio och video visar Access Professional sina kostnadsfördelar för bostadsområden, kommersiella komplex och logistikcentra.

Pressbilder

Siedle Access Professional i förvaltningskomplexet Bestseller i Århus, Danmark

Siedle Access Professional i förvaltningskomplexet

Sin effektivitet och flexibilitet bevisar Access Professional i stora kommersiella byggnader med många deltagare, till exempel i den nya byggnaden för den danska textiltillverkaren Bestseller i Århus med 800 arbetsplatser.

Siedle Access Professional IP inomhusstationer

Effektiv och prisvärd

Siedle Access Professional 6.1 skapar nya normer inom IP-byggnadskommunikationen. Tillsammans med användar-licensmodellen och IP-inomhusstationerna visar Access Professional alla sina kostnadsfördelar i stora projekt.

Siedle Access Professional i sjukhuset Schwarzwald-Baar Villingen-Schwenningen

Siedle Access Professional i storsjukhuset

I projekt som sjukhuset Schwarzwald-Baar Villingen-Schwenningen visar Access Professional alla sina starka sidor. Från ingången för leverantörerna och ända till känsliga områden som operationssalar vakar systemet över att endast personer med passerbehörighet kan komma in.

Siedle Access Professional i förvaltningskomplexet Bestseller i Århus, Danmark

Siedle Access Professional i förvaltningskomplexet

Sin effektivitet och flexibilitet bevisar Access Professional i stora kommersiella byggnader med många deltagare, till exempel i den nya byggnaden för den danska textiltillverkaren Bestseller i Århus med 800 arbetsplatser.

Siedle Access Professional IP inomhusstationer

Effektiv och prisvärd

Siedle Access Professional 6.1 skapar nya normer inom IP-byggnadskommunikationen. Tillsammans med användar-licensmodellen och IP-inomhusstationerna visar Access Professional alla sina kostnadsfördelar i stora projekt.