Fullt videoprogram för IP-dörrkommunikation

Ny Major Release: Siedle Access Professional 7.0

Siedle optimerar sitt IP-system Access Professional med fokus på videofunktioner. Den nya Major Release 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare. Dessutom förenklar en ny licensmodell integrationen av extra systemfunktioner. Detta gör att det prestationsstarka systemet blir så flexibelt som aldrig tidigare för användarna.

Access Professional 7.0 erbjuder väsentliga videofunktioner för mer säkerhet och komfort i bostadsanläggningar med concierge, i industri- och kommersiella komplex med portvakt samt i byggnader med känsliga områden, som övervakas per video.

Concierge-kamera

Concierge-kamerans nya funktion leder videobilden från en IP-kamera i receptionen vidare till interna deltagare. På så vis kan invånarna granska sina besökare, innan de beslutar sig för vem de önskar ta emot.

Vidarebefordran av dörrvideo

Ny är även vidarebefordran av dörrvideor. Denna funktion överför kamerabilden från en video-dörrstation till en intern deltagare, så snart som conciergen anropar den. Invånaren pratar först med conciergen och ser samtidigt besökaren framför talanläggningen. Om önskas, kan conciergen etablera den direkta talförbindelsen.

Det är även möjligt att kombinera de nya videofunktionerna. Då styr conciergen bildöverföringen beroende av besökarens konkreta uppehållsort.

Båda funktionerna som formar utvidgningen av Access-programmet Concierge (ASC 170) är kostnadsfria och kan användas utan extra användarlicenser.

Anslutning av IP-kameror från andra tillverkare

Med den nya releasen är det möjligt att förutom Concierge-kameran även använda IP-kameror för övervakningen av känsliga eller säkerhetsrelevanta områden, till exempel i underjordiska garage.

Varje Siedle-Access-server kan användas med upp till tio IP-kameror med direktuppspelade videor. För övervakningen är det möjligt att välja utvalda strömmar, antingen i liveläge med upp till fyra strömmar samtidigt på en bildskärm eller som kamera-scan med automatiskt växlande bildföljd.

Ny licensmodell

Som öppet IP-system kan Siedle Access Professional konfigureras för praktiskt taget alla tänkbara typer av användningar. Releasen 7.0 erbjuder även en ny licensmodell: Därmed kan systemfunktioner, som inte hör till standardomfånget för Access Professional, kompletteras så enkelt och snabbt som aldrig tidigare. Med köpet av användningslicenser i webbshoppen kan önskade funktionsmoduler genast laddas ned och frikopplas, till exempel anropsminne, hisstyrning eller kundspecifika funktioner i förbindelse med tillverkarens Access-Service-Center.

Uppgradering för Access Professional 7.0

Uppgraderingslicensen för version 7.0 kan erhållas utan kostnad för alla Access-Professional-system med Siedle-underhållsavtal och för system, vars installation utfördes för mindre än 12 månader sedan. Äldre system kan moderniseras till den nya tekniken med en kostnadspliktig uppgradering.

Siedle Access Professional 7.0 står nu till förfogande. I produktområdet Access Professional informerar tillverkaren på sin webbsida om ytterligare detaljer samt möjligheterna för nedladdning.
 

Pressbilder

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare

Fullt videoprogram

Den nya releasen Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och funktionen vidarebefordran av dörrvideo. Så kan en portvakt vidarebefordra både kamerabilden från en video-talanläggning och bilden från en IP-kamera i mottagningsområdet internt och växla mellan de båda bildöverföringarna.

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare

Med bild

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare. Concierge kan till exempel leda videobilden från IP-kameran i mottagningsområdet vidare direkt till interna deltagare.

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare

Fullt videoprogram

Den nya releasen Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och funktionen vidarebefordran av dörrvideo. Så kan en portvakt vidarebefordra både kamerabilden från en video-talanläggning och bilden från en IP-kamera i mottagningsområdet internt och växla mellan de båda bildöverföringarna.

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare

Med bild

Siedle Access Professional 7.0 erbjuder omfattande Concierge-videofunktioner och integrerar IP-kameror från andra tillverkare. Concierge kan till exempel leda videobilden från IP-kameran i mottagningsområdet vidare direkt till interna deltagare.