Ute individuell, inne Siedle

Nya inbyggnadssatser video

30.07.2020

I dag är video-dörrkommunikationen ofta standard i flerfamiljshus och bostadsanläggningar. Byggherrarna lägger ofta värde på individuellt gestaltade ingångar med speciella dörrkonstruktioner eller brevlådeanläggningar. Speciellt för detta ändamål erbjuder Siedle nya inbyggnadssatser med kamera. Med två varianter täcks behovet för mindre och större bostadshus.

Siedle inbyggnadssats video kamera i stålskydd
Ute individuell, inne Siedle: De nya inbyggnadssatserna säkerställer högvärdig video-dörrkommunikation i individuellt gestaltade dörrpanels- och brevlådeanläggningar.

Varje inbyggnadssats är ett komplettpaket och innehåller alla nödvändiga komponenter. Det underlättar planeringen och påskyndar idrifttagningen.

Kameran levereras i ett nytt fäste utan ram. Med sina fyra fixeringspunkter, kan den monteras nästan överallt.

Video för alla fall

Grundsatsen för upp till 8 bostadsenheter levereras med Siedle-kameran 130. Med sin horisontala vinkel på 130° registrerar det viktigaste vid ingången.

Utvidgningssatsen för upp till 29 bostadsenheter och möjligheten att bygga ut för ännu större projekt levereras med Siedle-kameran 180. Dess horisontala vinkel på 175° erbjuder ett högsta mått av säkerhet.

Optimerade kameror

De båda inbyggnadssatsernas kameror är utrustade med en optimerad teknik, som minimerar ljusreflexioner, sörjer för en naturlig återgivning av färgerna och säkerställer bästa nattseende med en automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night).
Båda inbyggnadssatserna levereras med In-Home-tekniken och är kompatibla med alla inomhusstationer från Siedle och Siedle appen.

Tillbaka till nedladdningarna