Talanläggningar av brunerad mässing

Bostadskomplex Erhardtstraße München

31.01.2023

Bostadskomplexet "Erhardt 10" i München fascinerar genom sin ovanliga arkitektur, raffinerade gestaltning – och med de perfekt harmoniserande talanläggningarna. Dörrstationerna ur designlinjen Siedle Classic är tillverkade av massiv, brunerad mässing. Metallen accentuerar fasadgestaltningen och visar samtidigt att den kan förändra sig: Det är ett levande, föränderligt material, som tillverkaren har valt medvetet.

Med tiden utvecklar dörrhögtalaranläggningarna med denna metallyta sin egen estetik. Redan varje levererade anläggning är unik, eftersom mässingsplattorna bruneras för hand. Med tiden förändrar sig detta material. För detta spelar vind och väder liksom användningen en roll. Oberoende av detta fullbordas den optiska förändringen på olika sätt och olika snabbt. Ofta mörknar materialet och blir mer homogent; men det kan även uppstå ränder eller ljusa ställen. Alla dessa spår kan inte förutses; med de är önskade och påverkar inte dörrhögtalaranläggningarnas funktionsduglighet och långa brukstid. I stället bildar spåren en autentisk patina, som förlänar talanläggningen och ingången ett unikt karaktärsdrag.

Urban förtätning

I bostadsanläggningen Erhardtstraße finns det tio sådana dörrstationer: Vid huvudingången och vid de nio sidoingångarna tas besökarna emot av video-talanläggningar av brunerad mässing. Nybyggnaden i kanten av kvarteret Gärtnerplatz, som ligger direkt vid Isar, består av fyra delområden förbundna med varandra via två innegårdar. Med en omväxlande hustypologi har arkitekten Thomas Kröger skapat en förtätning inne i staden, vilken på en knappt tilltagen tomt har realiserat 28 lägenheter med en bostadsyta på totalt 3.000 m2.

Fasad med effekt i trompe l’œil

I detta projekt förbinds intelligent användning av volymen och ovanlig arkitektur kongenialt. Fasadgestaltningen i sgraffito-teknik skapar en effekt i trompe l’œil, som låter ytorna verka tredimensionella. Högvärdiga material som stål, glas och koppar understryker gestaltningens utsökta anspråk, vilket accentueras harmoniskt med dörrstationerna i mässing – i designlinjen Siedle Classics puristiska formspråk. Video-talanläggningarna med husnummer i laserpåskrift uppfyller samtidigt byggherrens önskan om säkerhet och komfort för invånarna. Alla anläggningarna överför dörranropet med livebild på video-inomhusstationerna Siedle Basic. Siedles intelligenta kamerateknik säkerställer ett fantastisk seende även vid utmanande ljusförhållanden och under natten. På så vis är invånarna i "Erhardt 10" alltid väl informerade om besökarna vid ingången.

Bostadsanläggning Erhardtstraße, München

Byggherre: Euroboden GmbH, Grünwald

Arkitektur: Thomas Kröger Architekten GmbH, Berlin

Installation dörrkommunikation: Müller-Unglaub Elektroanlagen GmbH, München

Pressbilder

Patios med unik karaktär

Två innegårdar

Det fyrdelade bostadskomplexet på Erhardtstraße förfogar över två innegårdar, som nås via en glasad entré. Den raffinerade fasadgestaltningen i sgraffito-teknik samt de högvärdiga materialen som stål, glas, koppar och brunerad mässing understryker även i pation den urbana nybyggnadens unika karaktären.

Siedle referens Erhardtstraße München

Haus zur Isar

"Haus zur Isar" ligger direkt på Erhardtstraße och utgör en av komplexets fyra delar och är det, som ses först. Fasadmönstret i sgraffito-teknik genererar en effekt i trompe l’œil; talanläggningarna av brunerad mässing accentuerar karaktären och understryker det högvärdiga materialet.

Erhardtstraße München: Individualitet vid ingången

Individualitet vid ingången

På Erhardtstraße i München sätter de skräddasydda talanläggningarna ur designlinjen Siedle Classic av brunerad mässing harmoniska accenter vid huvudingången (på bilden) och vid de nio sidoingångarna.

Siedle Classic: Puristisk, klar, omisskännlig

Puristisk, klar, omisskännlig

Video-talanläggningarna ur designlinjen Siedle Classic av brunerad mässing sätter harmoniska accenter och sörjer samtidigt för säkerhet vid ingången. Husnumren har tillverkaren försett med laserpåskrift.

Video-talanläggningar Siedle Classic för säkerhet och målriktad kommunikation

Säkerhet vid ingången

Vid alla ingångarna till bostadsanläggningen "Erhardt 10" sörjer Siedles video-talanläggningar för säkerhet och målriktad kommunikation. I de 28 lägenheterna kommer dörranropet fram med livebild på video-inomhusstationerna Siedle Basic.

Patios med unik karaktär

Två innegårdar

Det fyrdelade bostadskomplexet på Erhardtstraße förfogar över två innegårdar, som nås via en glasad entré. Den raffinerade fasadgestaltningen i sgraffito-teknik samt de högvärdiga materialen som stål, glas, koppar och brunerad mässing understryker även i pation den urbana nybyggnadens unika karaktären.

Siedle referens Erhardtstraße München

Haus zur Isar

"Haus zur Isar" ligger direkt på Erhardtstraße och utgör en av komplexets fyra delar och är det, som ses först. Fasadmönstret i sgraffito-teknik genererar en effekt i trompe l’œil; talanläggningarna av brunerad mässing accentuerar karaktären och understryker det högvärdiga materialet.