Tänka hållbart, handla ekologiskt

För Siedle har hållbarhet och ekologi en framstående betydelse: I vår företagsfilosofi är miljöskyddet förankrat som ett självständigt värde. Sedan 25 år driver Siedle ett certifierat miljöstyrningssystem och räknas därmed till pionjärerna i regionen. Denna banbrytande roll är samtidigt en förpliktelse: Siedle fortsätter denna väg kontinuerligt, för att verksamheten ska bli ännu mer miljövänlig och hållbar.

;

Siedle: Ein (fast) perfekter Kreislauf

"Reduce, reuse, recycle"

Under vår tillverkning och i vår logistik satsar vi allt på att effektivt undvika avfall. Endast i andra steget, när det inte är möjligt, återför vi avfallet till materialkretsloppet. Då sörjer kvalificerade företag för att värdefulla råämnen återanvänds och att återvinningsbara material tillförs återvinningen. I våra produkter använder vi material, som har en lång brukstid, är fria från gifter och är återanvändbara.

Siedle: Klimaschonend und effizient

Hållbar tillverkning med grön el

Siedle köper uteslutande sin el från regenerativa energikällor – och detta sedan mer än 10 år. Som traditionsrikt företag i Schwarzwald är vi övertygade om, att naturen är vår bästa leverantör av energi. För att tillverka talanläggningar, samarbetar Siedle med energipartner, som tillverkar el med hjälp av vatten, vind eller sol. På så vis bidrar Siedle till att talanläggningarna med lång brukstid är speciellt hållbara redan vid tillverkningen.

siedle_logistikzentrum_29-09-21__V9A3630_800.jpg

90 % förpackningsmaterial har sparats in

För leveransen satsar Siedle sedan nyligen på foliepåsar som vadderingsmaterial. Jämfört med det hittills varande sidenpapperet leder detta till en materialbesparing på ungefär 90%: Per år levereras 45 pallar färre med förpackningsmaterial. Foliepåsarna är komprimerade och fylls inte med luft förrän på förpackningsplatsen. Även i produktionen är de hållbarare än papper. Under tillverkningen förbrukas mindre energi, luft och vatten belastas mindre. Dessutom består de delvis av vegetabiliskt avfall och kan återvinnas utan problem. Innan det inträder, skickas foliepåsarna ofta på vidare transportvägar: De kan användas flera gånger.
 

siedle_fertigung_baugruppen_0816_800x600.jpg

Rättvist handlat tenn från Sydamerika

Lödtenn är en viktig beståndsdel i kretskort. Råämnet tenn måste importeras – mestadels långt bortifrån. Inte sällan utvinns det under tvivelaktiga arbetsförhållanden. Desto viktigare är det att exakt akta på ursprunget. Sedan nyligen köper Siedle "Fairtin" av den första lödmedelstillverkaren, som erbjuder certifierat tenn. Företaget bearbetar mer än ett halvt ton rättvist handlat tenn per år. Det befinner sig på kretskort, som är integrerade i dörrstationer, internapparater och nätaggregat. På så vis understöder Siedle arbetsvillkoren och en hållbarare brytning av råämnen i Peru.

 

Stickstoff_blau_AdobeStock_143714655_800.jpg

Ren gas: CO2-neutralt kväve

Kväve finns överallt: Vår luft består övervägande av det. Under tillverkningen använder Siedle kväve för lödningen och laserskärningen. Där sörjer gasen för högvärdiga lödförbindelser och skyddar linsen under laserskärningen. Industriellt kväve kyls ned tills det blir flytande; det sparar plats vid transport och lagring. Varje år använder Siedle upp till 200 ton flytande kväve. Sedan 2017 köper Siedle CO2-neutralt, TÜV-certifierat kväve. Alla emissioner som inte kan undvikas, kompenserar tillverkaren av kvävet med klimatskyddscertifikat. Ungefär 95 % procent av CO2-emissionerna uppstår vid produktionen av gasen. Under detta använder Siedles leverantör uteslutande el från regenerativa källor.

siedle_reparaturservice_28-09-21__V9A2588_800.jpg

Lång brukstid och kan installeras i efterhand: Hållbara produkter

Hållbarhet betyder även, att tillverka produkter, som håller mycket länge. Och som vid behov kan repareras eller byggas om i efterhand. Dörrkommunikationen från Siedle är visserligen inte oförstörbar. Men den är ytterst robust och har en extremt lång brukstid. Många tiotals år gamla svarsapparater och talanläggningssystem används fortfarande i dag utan att klaga. Och om den ändock skulle gå sönder eller uppnå slutet av sin långa brukstid, kan den i många fall repareras eller moderniseras till låg kostnad. Yngsta exemplet: Med IQ-svarsapparaterna kan befintliga anläggningar från byggår 1952 utvidgas med Siedle appen. Då sänds dörranropet även till smartphonen, helt utan konstruktiva förändringar.

Till reparationsservicen
un_nachhaltigkeitsziele_V2_800x600.jpg

I överensstämmelse med FN:s mål för hållbarhet

Siedles engagemang för miljöskydd och hållbarhet harmonierar med Förenta Nationernas (UN:s) 17 mål för hållbar utveckling. Därtill räknas främjandet av en hållbar industrialisering och understödet av innovationer (mål 9), säkerställandet av hållbart konsumtions- och produktionsmönster, ett miljökompatibelt management av kemikalier och alla avfall under hela levnadscykeln (mål 12) samt bekämpningen av klimatförändringen (mål 13).

FN:s mål för hållbar utveckling
Icon_Zertifikat2_320x320.png
Certifierade processer

Siedle satsar sedan länge på managementsystem för kvalitet (DIN EN ISO 9001) och miljö (DIN EN 14001).

Icon_Suche_320x320.png
Regelbundna revisioner

Certifikaten förnyas regelbundet: Oberoende revisorer kontrollerar om kraven i normerna uppfylls.

Icon_Windkraft_320x320.png
Förnyelsebar energi

Sedan många år använder Siedle uteslutande el ur regenerativa energikällor som vatten, vind och sol.

Siedle hållbarhet
Hållbara produkter

Hos Siedle sträcker sig det hållbara tänkandet från produktionen till produkten. Våra talanläggningar har lång brukstid och kan installeras i efterhand.

Icon_UN-Nachhaltigkeitsziele_320.png
Målriktat engagemang

Med sitt engagemang harmonierar Siedle med Förenta Nationernas mål för en hållbar utveckling.

Error in Routing Teaser Item

The field Image could not be resolved. Please verify in the CMS .