Om plikten att ta över ansvar

Horst Siedle
Horst Siedle (1938–2019)

Som "praktexempel för det civila samhället" beskrev Baden-Württembergs ekonomiminister Ernst Pfister företagaren Horst Siedle. Härmed beskrev han den engagerade lokalpolitikern, beskyddaren, sponsorn och den lika stora som generösa konstälskaren. I en intervju uttryckte Horst Siedle själv sin inställning så här: "När man kan det, då har man den förbannade plikten, att ta över ansvar."

För sitt företag var Horst Siedle i synnerhet huvud, hjärta och motor i många banbrytande utvecklingar. Under omkring fyra årtionden har han, som ägare och verkställande direktör, präglat Siedle och lett företaget till stor framgång.

"Jag är världsmedborgare, europé, tysk och kommer från Baden – men mitt hjärtat tillhör Furtwangen." Så svarade han på frågan, om var han kände sig hemma. Visserligen var Horst Siedle en ättling av en gammal familj från Schwarzwald, men från födelsen var han en tvättäkta berlinare. Hans pappa sålde familjeföretagets produkter i huvudstaden, där hans son Horst föddes 1938.

Horst Siedle

När han var sex år gammal, flyttade han till Furtwangen. Hans familj flyttade in i det hus i hemstaden, som han nästan sextio år senare lät sanera till stora kostnader och få tillbaka sitt dåvarande tillstånd. Att riva och bygga upp igen hade blivit billigare. Men som så ofta fattade Horst Siedle inte sina beslut enbart på grund av kall kalkyl.

Hans hjärtat tillhörde Furtwangen

Horst Siedle förstod begreppet trofasthet till lokaliseringsorten som en del av det ansvar, som ett företag måste bära. Om ett företag går med vinst, var för den övertygade ägaren av det medelstora företaget inte endast en fråga om bilans, även om han inte på något vis tvivlade på att ett företag i första hand måste arbeta profitabelt. Men vinsten får inte bli till ett självändamål, utan måste tjäna ett mål: Människorna och den värld som de lever i.

Stort arv och stolt bilans

För mer än 270 år sedan omnämndes "Mathäus Siedle, klockgjutare" i en urkund – Horst Siedles farfarsfarfarsfarfarsfar. Genom århundradena och trots alla förändringarna tillhörde och leddes företaget av en och samma familj.

Horst Siedle
Fotot visar Horst Siedle med Siedle Vario, det system, som han tillsammans med den dåvarande designchefen Eberhard Meurer utvecklade i början på 1980-talet. Vario har revolutionerat branschen, blev till symbol för märket Siedle och generar ännu idag en viktig del av omsättningen.

Horst Siedle tog över ett gammalt traditionsrikt arv – men han fick också arbeta hårt för det, när han började i företaget 1957. De medarbetare, som han senare skulle bli chef för som direktör, lärde honom att löda, tillverka kabelsträngar, montera strömlikriktare eller telefoner och mycket mer. Högre nivåer nådde han hos den schweiziska filialen Siedle Electric, som han byggde ut från en enmansfirma till ett florerande företag. Sedan blev han verkställande direktör för moderbolaget 1970. Under hans ledning uppstod ur det solida företaget en kraftigt växande firma känd över hela världen.

För sin företagsgärning och sitt sociala engagemang erhöll Horst Siedle många utmärkelser, t.ex. 1999 Tysklands stora järnkors, 2008 delstaten Baden-Württembergs företagsmedalj och 2009 utnämndes han till hedersmedborgare av staden Furtwangen.