VoIP-adapter
Via en VoIP-adapter och gränssnittet DoorCom-analog (DCA) kan Siedle-dörrkommunikationen förbindas med ett IP-nätverk. Här presenterar vi ett urval vanliga apparater, vars funktion och konfiguration testades av oss.
Vårt urval är inte en rekommendation. Det täcker olika behov och möjligheter, men gör inget anspråk på att vara fullständigt. DoorCom-analog kan i princip även anslutas till och konfigureras för andra apparater, t.ex. en analog telefon. För att kunna läsa PDF-dokumenten behövs Adobe Acrobat Reader, som här laddas ned kostnadsfritt.
 Configuration_report_AVM_FRITZBox_Fon_WLAN_7170_084489_EN 45,7 kB ladda ned
 Configuration_report_Grandstream_HandyTone_486_084488_EN 82,6 kB ladda ned
 Configuration_report_Linksys_PAP2T_084487_EN Produktinformation 53,9 kB ladda ned
 Configuration_report_Patton_M-ATA_084486_EN Produktinformation 46,4 kB ladda ned
tillbaka
Produktinformationer för att anslutningen till TK-anläggningar och IP-nätverk
Förbindelse mellan dörren och telefonen
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP