Programvara
Ladda ned de viktigaste programmen och uppdateringarna samt den aktuella fasta programvaran för Smart Gateway, Smart Gateway Mini och Siedle Scope.
Siedle Scope och Smart Gateway Mini

Programvara:
> Fast programvara
> Siedle app

Manövrering:
> Bruksanvisning

Idrifttagning:
> Anvisning
> Produktinformation
> Program för buss-programmering
Smart Gateway

Programvara:
> Fast programvara
> Virtuell svarsapparat
> Siedle app

Idrifttagning:
> Anvisning
> Produktinformation
> Program för buss-programmering
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP