Licenser
För varje IP-apparat, som förbinds med Smart Gateway, behövs en egen deltagarlicens. Två licenser ingår i leveransen. Våra professionella partner kan beställa flera deltagarlicenser hos oss.
Licensbeställning
1. Beställning
Våra professionella partner från hantverket, grosshandeln, arkitekt- och planeringskontoren kan beställa ytterligare licenser direkt hos Siedle-representanten för deras land.

Slutanvändarna ombeds kontakta en elinstallatör i deras närhet.

Tänk på att beställa flera licenser i god tid, så att de finns till handa, när anläggningen ska tas i drift.

2. Maskinvaru-ID
När du ska beställa flera licenser, håll den maskinvaru-ID som hör till din Siedle-produkt redo.
> Vad är en maskinvaru-ID och var hittar jag den?
3. Expedition
Efter det att du har sänt din beställning, erhåller du en bekräftelse. Kort därefter skickar vi dig ett e-postbrev innehållande en fil i ZIP-format innehållande alla beställda licenser.

5. Idrifttagning
I anvisningen för idrifttagningen förklarar vi hur du ska importera licensfilen till systemet och hur du skapar flera IP-deltagare.
> Svenska: Anvisning
> English: Instruction
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP