Villa vid Kleiner Wannsee
Lokalisering: Berlin

Arkitektur: Kleinhues + Kleinhues, Berlin
Elprojektering: Ingenieurfachbüro Rainer Knoop, Berlin
Elinstallation: RFT elkom, Brandenburg an der Havel

Slumpen är utesluten: Dörrstationerna vid ingångarna till tomten är placerade symmetriskt, de passar exakt in mellan två fogar i naturstensmuren och är lackerade i samma färg som port- och stängselanläggningen; vid byggnadens ingångar fogar anläggningarna in sig i fasadens raster och i husets färgschema.
En så perfekt gestaltning av ingången är resultatet av en noggrann planering.
Den vilar på två förutsättningar: För det första behövs det en planerare, som definierar sina utkast in i minsta detalj och som analyserar de möjligheter, som tekniken erbjuder honom.
För det andra behövs det ett kommunikationssystem, vars konstruktion, design och tillverkning är så flexibla, att det kan förverkliga arkitekternas gestaltningsdrömmar och anvisningar.
När båda förutsättningarna möts, som vid denna bostad för en företagarfamilj i Berlin, uppstår individuella användningar av våra system, vars gestaltningskvalitet alltid överraskar även oss som tillverkare.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP