Bostadshus i Schwarzwald
Lokalisation: Baden-Württemberg

Den omfattande moderniseringen och omgestaltningen av det stora huset ställde speciella krav på kommunikationstekniken. Högsta anspråk på perfekt funktion, komfortabel användning och ökad objektsäkerhet måste förenas med ägarens önskan att erhålla en individuell, representativ gestaltning.
Dörrstationer med videoövervakning, brevlåda och postbox, vägglampor och pollare, biometrisk och elektronisk passerkontroll, larmanläggning, kopplings- och styrelement och till och med husnummer: Hela installationen i infarts- och ingångsområdet talar Siedle Steels markanta designspråk.
Utförandet i massivt, förkromat rostfritt stål och talrika detaljer går tillbaka till byggherrarnas individuella önskemål. För att kunna förverkliga dem, erbjuder specialtillverkningen från Siedle Steel den perfekta plattformen.
Perfektion ända in i minsta detalj: Även boxen för den så kallade brandkårsnyckeln, där en ingångsnyckel förvaras för nödfall, överensstämmer med försäkringsbolagens stränga krav – och med Siedle Steels gestaltningsraster.
Husnumret har skurits ut med laser ur det massiva rostfria stålet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP