En tillflyktsort
Lokalisering:södra Tyskland

Arkitektur: Karin Kaiser, Gaggenau
Elprojektering: Klaus Strobel, Gaggenau
Installation dörrkommunikation: Siedle
Systemintegration: KWD, Karlsruhe

Refugium och tillflyktsort: Ett företagspar har i sann mening skapat sig ett hem. Med det nödvändiga avståndet till en krävande vardag och med mycket plats för konsten, som de omgiver sig med.
Tekniken får en klart definierad uppgift: Verkningsfull funktionalitet, som syns så lite som möjligt. Desto viktigare är undantagen från denna regel. Där teknologin kommer att synas, underkastas den en genomgående önskan om stil och gestaltning.

I farstun förvandlas videopanelen till gestaltningselement. Med sin vitlackerade yta passar den underbart till arkitekturens reducerade estetik och klara linjer.
Både inomhus och utomhus är byggnadskommunikationens komponenter samtidigt noggrant utvalda kompletteringar till arkitekturen och inredningen som refererar till de omgivande materialen.

Vid den stora grinden och vid huvudingången överensstämmer den brunerade mässingen med pelarens och fasadens natursten.
Vid ingångsdörren är anläggningen en del av en lång, planmonterad panel. Den verkar först diskret, med vid nästa ögonkast är den desto verkningsfullare och överensstämmelsen mellan materialet och bronsreliefen skapar en extra accent.
Vid båda ställena där den används förnimmer man den brunerade mässingens livliga karaktär som förändrar sig med tidens gång. När bilden togs, var anläggningarna i funktion sedan flera år. De utvecklar en naturlig patina. Där materialet är utsatt för väderleken, uppstod en ganska homogen mörkare färg. Men vid dörrstationen som skyddas av ett tak, visar spåren skillnaden i användningens intensitet.
Differentiering mellan betydelsen utan att avkall på estetiken: Vid den stora grinden och vid huvudingången gör sig tröskelns Steel-manufakturanläggningar gällande. Vid sidoingången och vid insidan av grinden används Siedle Vario.
Som reminiscens från den tidigare bebyggelsen bibehölls delar av sandstensmuren och integrerades i begränsningen.

Konsekvens med högt nyttovärde: Alla ingångarna är anknutna till varandra och utrustade med elektroniska eller biometriska passerkontroller. Så kan alla ingångarna öppnas på samma sätt, passerbehörigheterna förvaltas centralt och fingret blir bara en gång inläst.
Till och med trädgårdshuset som befinner sig 100 meter längre bort är inbundet: Mycket praktiskt för familjen som bor i huset och inte alltid måste ta med sig nyckeln – och för trädgårdsmästaren, som tack vare sin passerbehörighet kan komma in hit genom grinden, men inte in i huvudbyggnaden.
Passerkontrollen satsar genomgående på kodlås och fingeravtrycksläsaren. Bägge kan integreras i samtliga designlinjer från Siedle. På bilden: Siedle Vario med mörkgrå glimmerlackering (DB 703).
Inte bara detaljerna, utan även hela huset, präglas av samspelet mellan varma, naturliga material och en klar, modern linje.
Designlinje Siedle Steel
Designlinje Siedle Vario
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP