Sammanslutning av
kommunala företag
Lokalisering: Berlin

Arkitektur: nps tchoban voss, Hamburg/Berlin/Dresden
Elinstallation: T.B.B. Technikbauplanung und -beratung, Berlin

Ingångarna till huvudkontoret för sammanslutningen av kommunala företag (Verband Kommunaler Unternehmen) är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Byggnadskommunikationen från Siedle underlättat tillträdet. De uppfyller de aktuella kraven i DIN 18040 "Bygga för personer med funktionsnedsättning".
Sammanslutningens huvudsäte befinner sig i huvudstadens centrum, på gångavstånd till det tyska parlamentet, till ledamöternas kontor och de viktiga ministerierna. Kravet var en planering, där tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning togs i beaktande. Därför finns det flera dörrar vid huvudingången. En av dem är utrustad för rullstolsbundna personer och tillåter även att hörselskadade personer kan kommunicera med hjälp av porttelefonen. På tidigt stadium tog planerarna kraven i DIN 18040 i beaktande.
Kommunikationsanläggningen ur designlinjen Siedle Steel är utrustad med en elektronisk statusindikator, som överför klara returinformationer från talanläggningen till personer med hörselnedsättning. En av de fyra symbolerna visar optiskt den funktion, som aktuellt är aktiv. Vid behov kan statusindikatorn kompletteras med en extra akustisk signal. Statusindikatorn är konform med kraven i den aktuellt gällande normen DIN 18040. Den föreskriver, att kommunikationsanläggningar ska integreras i gestaltningen för personer med funktionsnedsättning.
> Statusindikator

Statusindikatorn uppfyller kraven i de aktuellt relevanta handikapp- och jämställdhetslagarna samt normerna för att "bygga för personer med funktionsnedsättning", vilka beträffar den visuella signaleringen vid dörren.
> Normer

En extra passerkontroll i lägre position på anläggningen gör det även möjligt för sittande personer att använda den. Med hjälp av tillhörande transponder, Electronic-Key från Siedle, är det möjligt att lätt öppna dörren, även med begränsad finmotorik.
> Elektronisk nyckel

Överallt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: Liksom vid huvudingången, är kommunikationsanläggningen vid ingången på baksidan utrustad med en statusindikator och en passerkontroll i rätt höjd för rullstolsbundna personer.
Passerkontroll
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP