Joseph-Pschorr-huset
Lokalisering: München

Arkitektur: Kuehn Malvezzi, Berlin
Elprojektering: Ingenieurbüro R. Wieder, Erding
Elinstallation: Claus Heinemann, Unterföhring

Joseph-Pschorr-huset är en hybrid, både när det gäller dess typologi och dess integration i den existerande omgivningen. Byggnadskommunikationen överensstämmer med de olika fasadkoncepten och återspeglar det beträffade materialet. Funktionselement i olika användningshöjder säkerställer en enkel användning för personer med funktionsnedsättning.
Kontoret Kuehn Malvezzi i Berlin planerade en byggnad, vars höjder, volymer och fasader står i direkt relation till de mycket olika omgivande urbana situationerna. Så uppstod en hybrid mellan en bostads- och affärsbyggnad, en vidareutveckling av ett hus i staden med blandad användning och varuhus.

Till skillnad från förra århundradets klassiska varuhus, förenas i Joseph-Pschorr-huset tre av varandra oberoende enheter till en genomgående skyltfönsterfront. Var och en av dessa affärshus förfogar över ett eget ingångsområde, det samma gäller för lägenheterna i det övre planet, det underjordiska garaget och varumottagningen.
Byggnadskommunikationen ur designlinjen Siedle Classic besvarar det beträffade fasadkonceptet och de olika kraven för ingångarna individuellt. För kommunikationen på utfackningsfasaden av brons och glas levererade Siedle anläggningar av massiv, brunerad mässing. De fogar in sig plant i bronselementen, av en legering av CuZn37, som brunerades och polerades i en manuell process.

Den perfekta integrationen är resultatet av väl organiserade processer på ett tidigt stadium. Under flera möten på byggstället utarbetade arkitekturkontoret, företaget som ansvarade för fasaden och de projektansvariga hos Siedle en detaljerad planering för integrationen av kommunikationsanläggningarna.
Måttsydd kommunikation: Videokameror och anropsknappar behövs inte vid alla ingångarna. Här inskränker sig kommunikationen till en enda passerkontroll, som fogar in sig plant i fasaden.
Reducerad: Passerkontroll ur designlinjen Siedle Classic.
För fasaden av armerad betong, där ingångarna till varumottagningen och lägenheterna befinner sig, tillverkade Siedle anläggningar av massivt aluminium. En anodisering i naturfärg (EV1) skyddar lättmetallen mot korrosion och ger den ett sidenaktigt, växlande skimmer.
Där det spelar en roll, har kommunikationsanläggningarna installerats med tanke på att de ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning, med en kombination av dörrhögtalare och anropsdisplay i två olika användningshöjder. Med hjälp av anropsdisplayen kan man välja den önskade deltagaren ur en deltagarlista och ta kontakt med honom genom att trycka på en knapp. Därunder har passerkontrollen placerats så, att den kan användas både av en stående och en sittande person.
Med videokamera, anropsdisplay och passerkontroll: Ingången till det underjordiska garaget har utrustats med en kommunikationsanläggning av borstat rostfritt stål.
Metallplåten vid ingången till det underjordiska garaget återspeglar den oregelbundet vikta bronsfasaden. Byggnadskommunikationen fogar in sig estetiskt perfekt.
Ingång tillgänglig för personer med funktionsnedsättning: Till och med kommunikationsanläggningarna i ingångsområdet till lägenheterna kan användas av personer med funktionsnedsättning, med funktionselement monterade i olika höjder.
Genomgående gestaltning ända in i byggnaden: Siedle utrustade även ingångarna till lägenheterna i det övre planet med anläggningar ur designlinjen Siedle Classic, men här med en yta av massivt, borstat rostfritt stål. De integrerar en videokamera, dörrhögtalaren och en anropsknapp till var och en av lägenheterna.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP