Stadsbiblioteket i Stuttgart
Lokalisation: Stuttgart

Arkitektur: Eun Young Yi, Yi Architects, Köln/Seoul
Elprojektering: Conplaning GmbH, Ulm
Elinstallation: Siemens AG, Building Technologies Division, Stuttgart

Eun Young Yi koncipierade stadsbiblioteket i Stuttgart som en monolit. Den stringent gestaltade fasaden avgränsar medvetet platsen där kunskapen förmedlas från resten av världen. Ingenting ska störa byggkroppens homogenitet. Därför valde Yi Siedle Steel för byggnadskommunikationen. Anläggningarna, som har gestaltats exakt enligt arkitekternas direktiv, fogar obehindrat in sig i byggnadens hölje.
Kubens monolitiska utseende skapar Eun Young Yi genom att avstå från alla överflödiga element och att gestalta byggnadens fyra fasader rättvist. De offentliga ingångarna, markerade genom indragningen i fasaden, befinner sig i mittaxeln på varje fasad och överensstämmer exakt med de fyra vädersträcken. För de fyra offentliga ingångarna valde arkitekten kommunikationsanläggningar av borstat rostfritt stål, vilket harmonierar med dörrarnas beslag.
Kamouflage: Sidoingångarna för personalen smälter ihop med fasaden. Sidoingångarna märks knappast i fasaden. Siedle lackerade de planmonterade anläggningarna exakt enligt de specifika material som användes. Byggnadskommunikationen med LED-lampa, planmonterad videokamera och passerkontroll integrerar sig optiskt nästan fullständigt, förnimmelsen reducerar sig till de nödvändiga funktionerna.
Sidobyggnaderna för leveranser och ventilation följer planritningens kvadratiska form, byggkropparnas primära rumsliga former skulle förbli klart läsliga. Eun Young Yi uppnådde detta med hjälp av konsekvent homogena och reducerade ytor. Konstruktionen för leveranser återspeglar stadsbibliotekets material och formgivning. En dörrstation ur designlinjen Siedle Steel med LED-Spot, nyckelkontakt, planmonterad videokamera, kodlås och styrning för garageportarna integrerades i fasaden.
Vid två ingångar kunde byggherren ännu inte bestämma sig för den slutgiltiga funktionaliteten. Därför tillverkade Siedle platshållare, så kallade dörrstationsförberedelser. Den förutseende planeringen garanterade det homogena utseendet samt möjligheten att snabbt utföra en installation i efterhand: Vid behov ersätts platshållarna mot funktionsdugliga dörrstationer. Vid den södra ingången förutsåg planeringskontoret en dörrstationsförberedelse i borstat rostfritt stål. Dess form och material överensstämmer med anläggningarna vid de offentliga ingångarna i norr, väster och öster.
Även vid den östra sidoingången lät byggherren installera en dörrstationsförberedelse. Den lackerades, liksom den tillhörande LED-lampan, exakt i fasadens färg. Vid en senare tidpunkt kan den kompletteras med andra funktioner som passerkontroll eller videokamera.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP