Ensemblehaus Freiburg

Lokalisation: Freiburg

Arkitektur: Böwer Eith Murken, Freiburg
Elprojektering: Planungsgruppe Burgert, Schallstadt
Elinstallation: Elektro Geppert, Breisach

Två av den internationella musikscenens mest spännande klangkroppar finner ett nytt hem i Freiburgs Ensemblehaus. Byggnaden i Freiburg, som planerades i samarbete med akustikern Eckhard Kahle, inrymmer barockorkesterns och ensemble recherches provrum och verkstäder.

Ensemblehaus är ingen konsertsal, utan en musikverkstad, i vilken de båda ensemblernas förvaltning har inrymts. Arkitekturen återspeglar verkstadskaraktären: Med sin fasad av antracitfärgade och borstade treskiktsskivor och den välvda formen skapar byggnaden redan utifrån en förbindelse till musiken. De förstärker de rytmiskt placerade täcklisterna samt mässingsfronten i ingångsområdet. Båda väcker associationer till ett musikinstrument. Den framtida förvittringen är helt avsiktlig: Liksom för ett välanvänt instrument kommer träet och metallen att förändra sig under årens lopp.
Byggnaden vetter mot söder; den mörka lackeringen med plastandelar och aluminiumpartiklar skyddar effektivt mot uppvärmning. Nästan utan gräns leder ingången in i halvt offentligt övergångsområde. Det ansluter de intilliggande övningsrummen och främjar kommunikationen mellan ensemblens medlemmar. Färgkonceptet definierar sig med trä som referens; samtliga byggelement har behandlats diskret till förmån för fasaden. Lackeringen på byggnadskommunikationsanläggningen ur designlinjen Siedle Steel överensstämmer exakt med dörramarnas pulverbeläggning. Båda infogar sig utan övergång i fasadens helbild, vars struktur visas genom ljuset och skuggorna som alstras genom solen. Siedle graverade logotypen för Ensemblehaus samt textningen på brevlådan och kontrasterade den med vit färg; husnumret skars ut med laser och fick en vit bakgrund.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP