Astrup Fearnley Museum
Lokalisering: Oslo, Norge

Arkitektur: Renzo Piano, Genua/Paris/New York

Det arkitektoniska formspråket på Astrup Fearnley museet för modern och samtida konst spelar på dess läge i Oslos gamla hamnområdet. Träbeklädnaderna påminner om segelskepp; de smala stöden av stål får oss att tänka på en rigg. Över dem välver sig som segel svängda glastak, genom vilka ett maximum av dagsljus flyter in i museets våningsplan.
Kraven på museets byggnadskommunikationen är höga; de beträffar i samma mått funktionaliteten och det optiska utseendet. Dörrstationerna ur designlinjen Siedle Steel uppfyller båda kraven. Tack vare dess klassiskt tidlösa utseende fogar de in sig komplett i museets diskreta design, som i sin tur explicit vill ställa konstverken i medelpunkten. Vid träbeklädnaderna inomhus och utomhus används totalt sex dörrstationer av borstat rostfritt stål, konfigurerade och tillverkade individuellt för den beträffade tröskeln.
Utanför öppningstiderna styr Siedles dörrstationer vid trappuppgångarna och hissarna även strömmen av museibesökare. Varefter behov integrerar dörrstationerna en diskret, planmonterad kamera, en passerkontroll med kodlås och en dörröppningsknapp för tillträdet för personer med funktionsnedsättning. Steel-designen verkar diskret, samtidigt finner sig besökarna intuitivt tillrätta med hjälp av de klara symbolerna.
Renzo Piano ville inte att tekniska installationer monterades på glasfasaderna i ingångsområdet. Därför var de fristående pelarna ur designlinjen Siedle Steel det bästa valet för dörrkommunikationen. 13 pelare av borstat rostfritt stål med individuellt graverad dörröppningsknapp och passerkontroll per kodlås visar vägen. Den stora dörröppningsknappen är placerad så, att en person i rullstol kan komma åt den utan problem.
Med sitt diskreta formspråk kompletterar inomhusstationerna Siedle Steels klara linjer. Den högtalande videosvarsapparaten i bordsutförande möjliggör en komfortabel användning utan hörlur.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP